Služby

Mediácia verejných konfliktov

Objednať

Radi s vami preberieme vaše očakávania.
Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pomáhame riešiť spory, ktoré prirodzene vznikajú pri verejnom rozhodovaní  alebo pri otváraní nových spoločenských tém (či už sú to participatívne procesy, diskusie týkajúce sa vzťahov menšina – väčšina, tvorba verejných politík na národnej alebo miestnej úrovni alebo územné rozhodovanie, či príprava výstavby). Pomáhame dosahovať dohody a formulovať konštruktívne výstupy.

Vychádzame z presvedčenia, že konflikt sám o sebe nie je zlý, ale je legitímnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Existujú možnosti, ako ho transformovať tak, aby mal konštruktívny charakter.

Pomáhame zainteresovaným aktérom  efektívne vyjednávať v situácii mocenskej rovnováhy aj v situácii mocensky nevyvážených vzťahov.  V niektorých situáciách pracujeme so stranami konfliktu aj samostatne. V niektorých prípadoch riadime dlhodobé regulatívne procesy, napr. pri tvorbe koncepcií, všeobecne záväzných nariadení alebo zákonov. 

Príkladom našich služieb v oblasti mediácie verejných konfliktov sú:

 • facilitovanie verejných workshopov pri tvorbe Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v roku 2013,
 • mapovanie konfliktu a vedenie okrúhlych stolov so zainteresovanými aktérmi pri príprave a výstavbe elektrárne  spoločnosti  E.ON v Malženiciach. Aj vďaka tomuto procesu a možnosti  diskutovať  o obavách a potrebách dotknutých obcí bolo možné vytvoriť spolupracujúcu atmosféru medzi zainteresovanými a nachádzanie všestranne prijateľných riešení,
 • vedenie verejných stretnutí organizovaných Okresným pozemkovým úradom v Bratislave ku pozemkovým úpravám v mestskej časti Devínska Nová Ves,
 • úspešné mediovanie sporov viacerých neziskových organizácií, ktoré pracovali v oblasti terénnej sociálnej práce a terénnej práce , tak aby došlo k spolupracujúcim dohodám a zvýšeniu ich efektívnosti.

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.