Služby

Evaluácia projektov

Objednať

Radi s vami preberieme vaše očakávania.
Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ponúkame evaluačné služby rôzneho typu špecifikované na základe potrieb objednávajúcej inštitúcie alebo iného záujemcu. Evaluačné služby sú určené pre realizátorov projektov, ktorí potrebujú zistiť aké sú výsledky, dopady alebo hodnotenie stratégií postupu v projektoch, ktoré realizujú.

Kvalitná evaluácia pomáha pracovníkom i manažérom projektov získať argumenty o význame a výsledkoch podporených projektov, súčasne im umožní získať odporúčania pre vylepšenie projektu.

Pri evaluáciách venujeme veľkú pozornosť objasneniu týchto podmienok a aspektov evaluácie:

 • Dôvody pre evaluáciu a vhodné typy evaluácie.
 • Formulovanie zadania hodnotenia projektu (ujasnenie TOR).
 • Dobrý – kapacitne a časovo realistický evaluačný plán.
 • Primerané metódy (najčastejšie využívame: špecificky zostavené dotazníky, štruktúrovaný a pološtruktúrovaný rozhovor, fókusové skupiny, Delfskú metódu, prieskumy, štúdium materiálov, ale aj využívanie kontrolnej skupiny či využitie diskusného fóra).
 • Evaluačná správa (najčastejšie v podobe písomného materiálu, grafov, príp. verbálnej spätnej väzby a skupinovej diskusie a analýzy predloženej správy s objednávateľom).

Organizáciám pomôžeme tiež ujasniť si a správne sa rozhodnúť medzi internou a externou evaluáciou, pri výbere a najímaní interného alebo externého evaluátora projektu (príp. ich kombinácie. Tiež im pomôžeme ujasniť si, či je v ich prípade zmysluplné uvažovať viac o formatívnej alebo sumatívnej evaluácii, či hodnotiť okamžité alebo dopadové výstupy, v akom rozsahu zamerať evaluáciu a ako si čo najpresnejšie naformulovať otázky, na ktoré je potrebné odpovedať.

PDCS realizovalo vyše 80 evaluácií, krátkodobých aj dlhodobých projektov a tiež evaluácie organizácií a partnerstiev na Slovensku aj v zahraničí, napríklad:

 • Personálny a obsahový audit firmy Timus (2008 – 2009)
 • Evaluácia infomačno- poradenských centier pre Rómov ( NOS-OSF), 2005 – 2006
 • Evaluácia Karpatskej nadácie zameraná na budúce smerovanie programov organizácie v Ukrajine, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Poľsku (Bardejov, 1997, Rumunsko 2000)
 • Evaluácia a strategické plánovanie pre Partnes Baltic, Vilnius, (2001)
 • Evaluácia prípravy programov CEEN v Srbsku a Čiernej Hore, Beograd, (2003)
 • Hodnotenie dlhodobého programu PACT podporovaného RE v 11 krajinách Balkánu (2005)
 • Analýza a/alebo evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách. ÚVSK SAV (2013)
 • Evaluácia činnosti IOM (2012)

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Zora Kalka Pauliniová

  Trénerka, facilitátorka, konzultantka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Pauliniova_CV_SK.pdf

  Životopis

  Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave a postgraduálne štúdiá v tréningu, vzdelávaní a rozvoji na London Metropolitan University a Thames Valley University vo Veľkej Británii.

  Venuje sa rozvoju a vzdelávaniu a skúsenosti  z tréningov, facilitácie stretnutí či koučovania využíva v práci pre firmy, mimovládne organizácie a iniciatívy, samosprávy i štátnu správu.

  Dlhodobo sa venuje participatívnym procesom na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni a má rozsiahle skúsenosti s prípravou, dizajnom a facilitáciou stretnutí rôznych typov. Svoju profesiu architektky a trénerky využíva ako pri plánovaní verejných priestorov, tak v témach, ktoré sa týkajú oživenia a revitalizácie miest, kultúry, ochrany historického dedičstva, prípravy strategických plánov, verejných politík či plánov mobility. Venuje sa zapojeniu rôznych skupín do verejného priestoru a do života spoločnosti – multikultúrnej výchove, desegregácii, bezbariérovosti a prístupnosti pre všetkých.  

  Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií: Bratislava / nahlas, Ako zachrániť Zem, Občianska participácia, Čítanka pre neziskové organizácie, Multikultúrna výchova, Desegregácia rómskych žiakov, Kde sme: mentálne mapy Slovenska, Priestory, Odkiaľ a kam a iné. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala v 15 krajinách sveta.