Publikácie

Tréning hrou

Kolektív autorov

Inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie pre trénerov 

Aleš Bednařík, Jano Hrubala, Vlado Labáth, Kaja Miková, Dušan Ondrušek

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 88
Rok vydania: 1. vydanie, 1998

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo

Príručka Tréning hrou - inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie pre trénerov už svojím názvom hovorí, že ide o zbierku techník a aktivít použiteľných na vzdelávacích tréningoch pre samosprávy, mimovládne organizácie, komerčné subjekty, predstaviteľov štátnej správy, ale aj pre stredoškolskú mládež. Príručka má aj široký záber tém, ktorý bol umožnený najmä tým, že autorský kolektív z Centra prevencie a riešenia konfliktov (PDCS) má mnoho dlhoročných skúseností vo vedení tréningov po všetkých kútoch Slovenska. Patria k nim Dušan Ondrušek, Jano Hrubala, Vladimír Labáth, Kaja Miková, Ivana Tóthová a Aleš Bednařík.

Na základe svojich skúseností pozbierali do jedného materiálu inštrukcie k aktivitám, ktoré najčastejšie používajú pri vedení svojich kurzov. Tematicky sa týkajú: Vyjednávania, Zákona EIA (uplatňovania zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), Vzťahov s verejnosťou a mediálnych vystúpení, Kooperatívneho plánovania, Mediácie a riešenia konfliktov, Riadenia a leadershipu, právnej problematiky, Hodnôt. K týmto tematickým okruhom, ktoré tvoria jednotlivé kapitoly príručky je priradená aj kapitola s dotazníkmi, testami a inými diagnostickými nástrojmi použiteľnými na tréningoch ako jeden z didaktických prostriedkov.

Príručka je zostavená z pôvodných metodík prispôsobených na slovenské pomery a na jednotlivé cieľové skupiny. Je určená najmä trénerom, ktorí vedia jednotlivé inštrukcie tvorivo prispôsobiť skupine a využiť metodiku na to, aby si na základe zážitkov na sebe odniesli do praxe čo najviac užitočných informácií, ktoré zefektívnia ich prácu a fungovanie medzi ľuďmi.