Publikácie

Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci

Kolektív autorov

 

Kolektív autorov

Jazyk: Slovenský, Anglický
Počet strán: 54
Rok vydania: len elektronické vydanie, 2010

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo

Tento pracovný materiál vznikol ako súčasť projektu Príprava a posilnenie odborných kapacít odborníkov vysielaných v programoch rozvojovej pomoci podporeného zo SlovakAid. Reaguje na problém nedostatočnej prípravy pracovníkov a pracovníčok, ktoré v rámci rôznych rozvojových a humanitárnych programov pôsobia v cieľových regiónoch. Koncom roka 2009 vznikla pracovná skupina odborníkov a odborníčok z rôznych zainteresovaných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú rozvojovým vzdelávaním, prípravou a vysielaním pracovníkov/pracovníčok do rozvojových a humanitárnych projektov. Pracovná skupina sa na základe prehľadu domácich aj zahraničných skúseností pokúsila sformulovať minimálne požiadavky pre prípravu vysielaných, navrhla osnovy prierezových tém prípravy a položila základ prehľadu literatúry k týmto témam. Pracovný materiál, ktorý držíte v rukách, je výsledkom práce tejto pracovnej skupiny.

Na Slovensku v súčasnosti funguje relatívne široké spektrum programov, ktoré využívajú kapacity a záujem našich občanov a vysielajú ich v rámci rozvojových a humanitárnych projektov do zahraničia. Napriek obmedzeným zdrojom v posledných rokoch mnohé organizácie a inštitúcie rozširujú počty a snažia sa zvyšovať pripravenosť vysielaných ľudí. Vysielanie pracovníkov a pracovníčok do projektov v zahraničí patrí medzi kľúčové nástroje rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Uprednostniť vyslanie človeka od nás pred zamestnaním miestneho človeka môže byť diskutabilné. Existuje však niekoľko podstatných dôvodov, pre ktoré sa rozvojové a humanitárne organizácie rozhodujú v niektorých prípadoch pre prvú možnosť.