Publikácie

Peacework

Ján Mihálik, Dušan Ondrušek

Práca pre mier 

Ján Mihálik, Dušan Ondrušek

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 80
Rok vydania: 1. vydanie, 2009

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo

Táto útla publikácia je prvým predstavením nového odvetvia – práce pre mier – na Slovensku. Pokúsili sme sa do nej v stručnosti vtesnať to, čo charakterizuje činnosť a snahy tisícok žien a mužov, neformálnych iniciatív, miestnych organizácií, vlád i medzinárodných inštitúcií, ktoré sa zasadzujú za nenásilné riešenie konfliktov a budovanie predpokladov pre udržateľný mier.

Oblasť práce pre mier (z angl. peacework), ako všetky podobné iniciatívy v čase svojho formovania, je poznačená terminologickou a konceptuálnou nejednotnosťou. Pri pozornom pohľade však ponúka základné kontúry, ktoré ju už odlišujú od iných etablovaných odvetví, akými sú riešenie konfliktov, rozvojová spolupráca, či humanitárna pomoc.

Pri písaní v slovenčine sme narážali na problém terminológie dvojnásobne. K terminologickej nejednotnosti sa pridal problém prekladu. Mnohé z pojmov nemajú zatiaľ ustálený slovenský ekvivalent. Preto často nájdete po slovenskom pojme odvolanie sa na anglický termín. Slová a slovné spojenia, ktoré sme zvolili, nie sú vždy ideálne, ale podľa nás relatívne najpresnejšie vystihujú zmysel, ktorý sa pôvodnému termínu prisudzuje v medzinárodnom kontexte. Hľadanie výstižných slovenských výrazov vnímame ako otvorenú hru. Budeme radi, ak sa k nej pripojíte a v diskusii sa spoločne posunieme dopredu aj v porozumení existujúcich konceptov.

Práca pre mier je oblasť zakotvená v praxi. Hoci sa výskum a teória rozvíja míľovými krokmi, to podstatné, čo zaujíma väčšinu ľudí, sú konkrétne odpovede a skutky. Čo sa dá robiť zoči-voči násiliu? Ako predísť eskalácii konfliktu? Môžeme nejako pomôcť stranám sporu, hoci s konfliktom nemáme nič spoločné? Na takéto otázky neexistujú jednoduché a jednoznačné odpovede. Aj tak sa však o práci pre mier oplatí čítať a diskutovať, pretože prináša množstvo východísk a príkladov, ktoré v praxi skutočne fungujú.

To, čo ponúkame, vychádza z našej skúsenosti z medzinárodných projektov orientovaných najmä na prípravu a vzdelávanie ľudí intervenujúcich v konfliktných oblastiach. Opierame sa o reflexiu vlastných príspevkov k transformácii väčších sociálnych konfliktov na Slovensku i v zahraničí. V neposlednom rade nás obohatila aj skúsenosť s členstvom našej organizácie PDCS, o. z. v európskych i svetových sieťach, ktoré sa zaoberajú vytváraním mechanizmov pre podporu intervencií i priamym intervenovaním v konfliktoch prerastajúcich do násilia.

Celý text je rozdelený do štyroch častí:
Prvá časť Východiská prináša prehľad základov, na ktorých stojí práca pre mier: špecifické vnímanie a porozumenie konfliktu, vízia mieru, postavenie strán konfliktu a intervenujúcich strán a predstavy o intervencii.
Druhá časť Príklady ponúka pár odrobiniek zo skúseností, ktoré mierová práca prináša. Slúži hlavne na vytvorenie predstavy o konkrétnej podobe mierovej práce.
Tretia časť Mier a rozvoj mapuje presahy týchto dvoch oblastí. Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc sú na Slovensku pomerne rozvinuté a známe. Tu ponúkame pohľad na tie aspekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktoré majú dopady na podobu konfliktu a budovanie mieru.
Štvrtá časť je krátkym slovníčkom základných pojmov, ich definícií a zodpovedajúcich
anglických termínov.

Poteší nás, ak prijmete publikáciu ako výzvu a naštartovanie k ďalšiemu štúdiu a – v niektorých prípadoch – aj k osobnému zapojeniu sa do tejto dôležitej práce.