Publikácie

Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl

Fialová, Zuzana - Posch, Martin

 

Zuzana Fialová, Martin Posch

Rolová hra „Výlet na Západ v roku 1987“

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 42
Rok vydania: 2019

STIAHNUŤ elektronická verzia zdarma

Metodika bola vytvorená pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Je zameraná na pochopenie a precítenie hraníc slobody v  komunistickom režime cez tému cestovania a prechodu hraníc. Rolová hra sa odohráva na hraničnom priechode Bratislava - Petržalka, ktorý bol jediným cestným hraničným priechodom na Západ na území Slovenska. Žiaci sa v rámci prípravy na rolovú hru dozvedia viac o  každodennom živote pred rokom 1989, o obmedzeniach, s ktorými sa stretával každý, kto chcel cestovať, o byrokratických procedúrach, ktoré sťažovali cestovanie, ale aj o nelegálnych prechodoch hraníc a brutalite režimu voči tým, ktorí chceli opustiť Československo a emigrovať na Západ. Cieľom je lepšie pochopenie hodnôt slobody pohybu, úcty k ľudskej dôstojnosti, a právneho štátu, ktoré si v súčasnosti užívame aj vďaka Nežnej revolúcii.

Metodiku je možné využiť aj pre žiakov 9.ročníka základných škôl, podľa uváženia učiteľa.
Vhodný počet žiakov v triede pre danú aktivitu je 15 – 35.

Predmety a témy, ktoré materiál pokrýva:
Dejepis: obdobie komunistického režimu v Československu, najmä obdobie tzv. “reálneho
socializmu”, Nežná revolúcia 1989 a zmeny, ktoré predstavovala pre bežných ľudí;
Občianska náuka a etická výchova: ľudské a občianske práva v Ústave SR a ich praktické
uplatnenie, pojem ľudskej dôstojnosti, pojem právneho štátu.

Obsah materiálu:
1. Príprava na rolovú hru: 1 vyučovania hodina
2. Rolová hra s diskusiou: 1-2 vyučovacie hodiny
3. Návrhy na sprievodné aktivity a diskusie - podľa uváženia učiteľa