Publikácie

Fundraising bez hraníc

Ján Mihálik (ed).

 Získavanie darcov pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc

Ján Mihálik (ed.)

Jazyk: Slovenský, Český, Maďarský, Poľský, Anglický
Počet strán: 200
Rok vydania: 1. vydanie, 2012

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre fundraiserov. Je výsledkom práce 24 expertov v štyroch tematických pracovných skupinách (Topical Working Groups) tohto projektu. Ponúka skúsenosti dvadsiatky organizácií z nášho regiónu a Spojeného Kráľovstva.

Fundraising je založený na práci s ľuďmi a na dlhodobých vzťahoch s nimi. Nejde v ňom len o peniaze a spôsoby ich získavania. Účinný a zodpovedný fundraising sa nesmie uchyľovať k manipulácii darcov. Skôr je pozvánkou pre ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby sa stali súčasťou napĺňania nášho spoločného poslania.

Jednotlivé prípadové štúdie uvádzajú živé príklady toho, že ľudia sú ochotní podieľať sa aj svojimi darmi na vytváraní spravodlivejšieho a lepšieho sveta pre všetkých. Dáte im šancu urobiť tak aj cez vašu organizáciu?

Táto publikácia vznikla v rámci programu Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v Strednej Európe, ktorý bol financovaný Európskou úniou a realizovaný s finančnou podporou SlovakAid.