Publikácie

Čo sa osvedčilo

Kolektív autorov

Výber z rómskych projektov v strednej a východnej Európe 

Kolektív autorov

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 102
Rok vydania: 1. vydanie, 2003

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo

 

 

V prvej polovici roku 2003 PDCS vydalo v spolupráci s Partners Hungary 1. vydanie brožúry „Čo sa osvedčilo? Výber z rómskych projektov v strednej a východnej Európe“ v slovenskom jazyku. Publikácia bola vydaná vďaka podpore Charles Stewart Mott Foundation.
Brožúra obsahuje stručné informácie o situácii Rómov v piatich krajinách strednej a východnej Európy (z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska) a ako inšpiráciu ponúka z každej krajiny základné informácie o cieľovej skupine, krokoch a dopadoch v troch vybraných projektoch. Projekty boli vybrané členmi medzinárodnej redakčnej skupiny, ktorí brožúru aj redigovali.

V publikácii nájdete tieto informácie:

Bulharsko
Situácia rómskej menšiny v Bulharsku
Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Bulharsku:

Rómske svojpomocné kancelárie
Prístup k sociálnym službám
Účinná advokácia zmien politiky

Česká republika
Situácia rómskej menšiny v Českej republike
Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Českej republike:

Rómska stredná škola sociálna v Kolíne
Programy terénnej sociálnej práce
Podpora rómskych asistentov v školách

Maďarsko
Situácia rómskej menšiny v Maďarsku
Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Maďarsku:

Úrad právnej ochrany pre národnostné a etnické menšiny
Zvyšovanie efektívnosti pri uplatňovaní práv rómskej komunity v Nagykanisze
Riešenie sporov pomocou spoločného plánovania

Rumunsko
Situácia rómskej menšiny v Rumunsku
Výber zo skúseností s rómskymi projektmi v Rumunsku:

Stimulácia zamestnanosti rómskych úradníkov v miestnej administratíve a verejných službách
Výstavba sociálnych bytov v NUSFALĂU
Rómsky šlabikár a aritmetika

Slovensko
Situácia rómskej menšiny na Slovensku
Výber zo skúseností s rómskymi projektmi na Slovensku:

Nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku Romano Nevo Ĺil
Rómska poriadková služba na Luníku IX
Štipendiá (podpora vzdelávania detí zo sociálne slabého prostredia)