PUBLIKÁCIE

Prevencia a riešenie konfliktov

Publikácie ponúkajú skúsenosti PDCS v oblasti spolužitia väčšiny a menšín, verejných konfliktov a konfliktov v organizáciách, ako aj v oblastiach budovania mieru (peacebuilding) a rozvojovej práce v situáciách konfliktu.


Rozvoj občianskej spoločnosti

Publikácie sa venujú otázkam organizačného rozvoja a riadenia, najmä v oblasti riadenia ľudských zdrojov, dlhodobého plánovania, vnútornej aj vonkajšej komunikácie a finančnej udržateľnosti.


Rozvojová spolupráca

Publikácie sa zameriavajú na efektívne intervencie v procesoch rozvoja na úrovni organizácií, komunít i väčších celkov u našich partnerov po celom svete.


Participatívne vzdelávanie

Publikácie sa zameriavajú na prípravu trénerov, lektorov a konzultantov, ako aj vypracovávanie a šírenie materiálov, ktoré môžu využívať vo svojej práci.


Z kuchyne PDCS

Publikácie ponúkajú skúsenosti pracovníkov PDCS spracované esejistickým spôsobom. Prezentujú hodnoty a poslanie PDCS netradičným spôsobom.


Občianska participácia

Publikácie sa venujú navrhovaniu a vedeniu procesov pre zapájanie občanov do verejného rozhodovania a prístupom, ktoré pomáhajú identifikovať a zapojiť rôzne zainteresované skupiny do spolupracujúcich procesov.