Projekty

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II  je pokračovaním predchádzajúcich projektov: Študentské simulačné soboty, Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte I a EU Presidency Project for the Slovak EU Presidency 2016. Prispieva k podpore rozvojového vzdelávania na vybratých slovenských vysokých školách (VŠ) v snahe odborne pokračovať v príprave študentov VŠ a interných akademických pracovníkov v témach rozvojového a mierového vzdelávania v kontexte Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre roky 2012 – 2016 a nových Cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030).

 

Cieľom projektu je začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vybratých vysokých školách a budovanie interných kapacít cez:

 • Rozvíjanie podmienok pre začlenenie cieľov, princípov tém rozvojového vzdelávania do študijných programov vybratých VŠ.
 • Posilňovanie interných kapacít na vybratých vysokých školách v oblasti rozvojového a mierového vzdelávania.

 

Projekt zabezpečí:

Výstup 1: Ciele, princípy a témy rozvojového vzdelávania sú začlenené do vybratých VŠ študijných programov,

Výstup 2: Interní akademickí pracovníci vybratých VŠ sú odborne pripravení a sieťovaní v oblasti rozvojového vzdelávania, používania nových metód  a nástrojov výučby.

 

Tieto výstupy dosiahne nasledovnými aktivitami: 

 • 1.1. Zimná škola rozvojového a mierového vzdelávania
 • 1.2. Študijný materiál pre Zimnú školu
 • 1.3. Simulačné bloky
 • 2.1. Tréning lektorských zručností pre VŠ učiteľov a doktorandov
 • 2.2. Vzdelávacie olovranty pre VŠ učiteľov a študentov
 • 2.3  Stáže pre VŠ študentov

 

V rámci vyššie spomínaných projektov vyšli nasledujúce publikácie:

 

Donori

      Logo Nadacia TB

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Ľuboslava Šefčíková

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: luboslava_sefcikova_cv.pdf

  Životopis

  Ľuba pracuje v PDCS ako projektová manažérka od januára 2018. Magisterské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po dvojročnej praxi sa rozhodla zamerať na sociálnu oblasť. Pracovala ako projektová manažérka v neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá poskytuje sociálne služby pre ľudí bez domova. Dobrovoľnícky pôsobila päť mesiacov v Gruzínsku, kde sa zameriavala na posilnenie postavenia žien v spoločnosti a podporu malého podnikania v komunite vnútorných vysídlencov z konfliktov v Abcházsku a Južnom Osetsku. Trénersky sa ako junior trénerka v PDCS venovala simuláciám zameraným na vyjednávanie v postkonfliktnom kontexte (Gruzínsko).

  Rok a pol pôsobila v Izraeli, kde zblízka sledovala realitu konfliktu blízkeho východu ako aj partikulárne jednotlivých komunít žijúcich na tomto uzemí. Zúčastnila sa programu Citizen journalism organizácie Yala Academy zameraný na peacebuilding a nové média.

 • Melinda Simonová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som stážistkou na konzorciálnom projekte globálneho vzdelávania na slovenských vysokých školách a medzinárodnom projekte: "Build Solid Ground“, ktorý ma zaujal svojou myšlienkou a aktivitami. Študujem odbor medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB v Banskej Bystrici, kde som sa bližšie zoznámila s aktivitou mimovládnych organizácií najmä v oblasti ochrany životného prostredia, rozvojovej pomoci a trvalo udržateľného rozvoja, na ktoré som zamerala aj svoju bakalársku a diplomovú prácu. V rámci štúdia som strávila jeden semester na Corvinus University of Budapest, v Maďarsku. Vo voľnom čase rada čítam, športujem, chodím do hôr, spoznávam nové miesta a veľmi rada jem.
 • Ana Cojocaru

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Originally from Romania, I am currently an Erasmus+ student with the Comenius University in Bratislava – Faculty of Social and Economic Sciences. My main areas of interest are sustainable development and international cooperation. I believe in the transformative power of education and dialogue, so I am very excited to be able to help with the projects developed by PDCS. In my free time, I am learning Slovak and travelling all around Central Europe.