Projekty

Mladí občania – aktéri transformačných procesov v Tunisku

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

V poradí už tretím projektom zameraným na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti v Tunisku sme sa snažili o kontinuálne a udržateľné intervencie v projektovom partnerstve s tuniskými partnermi a kolegami z V4 regiónu.

V tomto projekte sme sa zamerali na mladých ľudí ako aktérov transformačných zmien v Tunisku, obzvlášť v oblasti znižovania politického napätia. Preto sme do spoločného tréningového procesu prizvali mladých lídrov mimovládnych organizácií a politických strán. V rámci projektu sme sa venovali aj vysokoškolským študentom z regiónu severnej Afriky a strednej Európy s cieľom podporiť ich snahu aktívnych občanov a lídrov scitlivených v interkultúrnom kontexte. Ďalšou cieľovou skupinou projektu bola platforma mimovládnych organizácií v regióne El Kef, s ktorou sme zrealizovali sériu konzultácií a tréningových aktivít s možnosťou udelenia mikrograntov.

Cieľom projektu Mladí občania – aktéri transformačných procesov v Tunisku bolo posilnenie kapacity tuniskej mládeže v regióne El Kef, Jendouba, Béja a Siliana, aktívnej v občianskom a politickom živote cez:

1. Posilňovanie kapacít potenciálnych mladých lídrov z radov tuniskej mládeže v oblasti nenásilného riešenia sporov, líderských schopností a aktívneho občianstva,
2. Zcitlivovanie tuniskej mládeže z regiónu El Kef, Jendouba, Béja a Siliana k potrebe využívania spoločenského dialógu v procese transformácie spoločnosti,
3.  Posilnenie schopnosti mimovládnych organizácií v regióne El Kef budovať kapacity v oblasti spoločenského dialógu a aktívneho občianstva.

V projektovom partnerstve sme zabezpečili:

1. Odborne pripravenú mládež v regióne El Kef, Jendouba, Béja a Siliana v oblasti aktívneho občianstva, líderstva, dobrej správy verejných vecí s dôrazom na lokálnu demokraciu.
2. Mládež v regióne El Kef, Jendouba, Béja a Siliana rozumejúca potrebe spoločenského dialógu s potrebnými nástrojmi na jeho uvádzanie do praxe.
3. Miestne mimovládne organizácie schopné aktívne presadzovať spoločenský dialóg.

Tieto výstupy sme dosiahli nasledovnými aktivitami:

- vydanie publikácie „Sprievodca aktívneho občana“,
- tréning aktívneho občianstva ako nástroja nenásilného riešenia konfliktov,
- tréning pre mladých aktívnych lídrov – agentov transformačných zmien,
- supervízia účastníkov tréningov,
- letná škola aktívneho občianstva a mierového riešenia konfliktov,
- poskytnutie mikrograntov tuniským mimovládnym organizáciám,
- poskytovanie sprievodných konzultácií tuniským mimovládnym organizáciám, 
- príprava krátkeho dokumentárneho filmu o dialógu medzi mladými aktívnymi členmi občianskej spoločnosti a verejného života Mladí lídri v Tunisku (dokumentárny film s anglickými titulkami je k dispozícii na YouTube kanáli Education for Peace pod názvom Young Leaders).


Partner projektu:
Asociácia žena a občianstvo (AFC - Association Femme et Citoyenneté), Tunisko

Projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore SlovakAidu.

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Ivana Garanová Petrisková

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.