Projekty

Dlhodobé vzdelávanie konzultantov pre neziskový sektor v Čechách a na Slovensku

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Tento projekt vznikol na základe získaných skúseností s dlhodobým vzdelávaním ľudí pracujúcich v českom a slovenskom neziskovom sektore. Už v roku 1999 24 účastníkov absolvovalo prvý vzdelávací program pre konzultantov na Slovensku. Nasledujúci dlhodobý vzdelávací program absolvovalo 20 českých a slovenských konzultantov. Od januára 2003 do decembra 2004 sme rozbehli ďalší program s medzinárodnou skupinou 18 konzultantov a 8 mentorov.

Prostredníctvom projektu sme sa snažili dosiahnuť nasledovné:

 • posilniť dlhodobú stabilitu a rozvoj MVO v Čechách a na Slovensku,
 • sprofesionalizovať služby konzultantov pre MVO v Čechách a na Slovensku,
 • posilniť supervízne zručnosti konzultantov a senior-konzultantov,
 • posilniť česko-slovenskú spoluprácu výmenou skúseností v neziskovom sektore,
 • napomáhať vzniku zoskupení, neformálnych štruktúr a asociácií,
 • stanoviť štandardy výkonu konzultantov pre ich ďalší odborný rast.

Špecifikom projektu bolo poskytovanie supervízie a osobnej podpory konzultantom zo strany mentorov a tútorov počas celého trvania projektu. Účastníci v tomto projekte absolvovali:

 • 96 hodín tréningu,
 • 96 hodín praktických cvičení,
 • 48 hodín seminárnych aktivít,
 • minimálne 20 hodín supervízie,
 • samoštúdium – priebežne počas trvania projektu.

Po splnení podmienok účastníci získali certifikát potvrdzujúci ich odbornú spôsobilosť konzultanta na základe akreditácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.


Vybrané akcie

 • Dňa 30.9.2004 sa v Brne uskutočnilo záverečné hodnotiace stretnutie účastníkov – konzultantov, ich mentorov a tútorov v rámci tohto programu.
 • V dňoch 10. – 12. 11. 2004 v Brne sa uskutočnil 2. otvorený seminár s názvom „Evaluácia – princípy a metódy hodnotenia programov". Trénovali Dušan Ondrušek a Karolína Miková. Na seminári sa zúčastnilo 20 konzultantov a evaluátorov, ktorí už realizujú, alebo v budúcnosti chystajú evaluácie hlavne pre neziskové organizácie, komunitné partnerstvá alebo inštitúcie verejnej sféry.
 • V dňoch 25. – 26. 11. 2004 v Bratislave sa konala Višegrádska konferencia o Trendoch v konzultovaní v krajinách V4, ktorú PDCS organizovalo v spolupráci s Nadace VIA z ČR, CSDF z Maďarska a SPLOT z Poľska. Konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov z vyššie uvedených krajín a 40 z nich malo na konferencii aktívnu účasť v podobe prezentácie, facilitovania workshopov a pod.

Projekt finančne podporili:

   

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Natália Kušnieriková

   

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: natalia_kusnierikova_cv.pdf