Projekty

Arts management pre pracovníkov kultúry

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

V rokoch 2012 – 2014 sme sa spolupodieľali na kurzoch participatívneho riadenia a strategického plánovania pre pracovníkov kultúry, administrátorov kultúry vo verejných inštitúciách, zástupcov samosprávy v gescii kultúr, a všetkých tých, ktorí sa na vytváraní kultúry v meste a regiónu podieľajú; napr. pre učiteľov či umelcov. Každý z viac ako 80 účastníkov kurzov absolvoval 12 dní tréningov počas polročnej série kurzov a približne rovnaký časový rozsah práce na strategických plánoch pre vlastnú organizáciu. Všetci účastníci  budú o.i. priamo či nepriamo  zapojení do programov EHMK Plzeň 2015. Arts management je projektom spoločnosti Plzeň ako súčasť vzdelávacieho projektu Univerzita kreativity, ktorého cieľom je o. i. pomôcť profesionalizácii plzenských neziskoviek príspevkovým organizáciám v kultúre a súvisiacich oblastiach. Celý projekt sa konal v spolupráci s Fakultou umenia a dizajnu ZČU, na základe iniciatívneho úsilia a profesionálnej podpory projektu konzultantky Alexandry Brabcovej.

Interaktívny tréning „Riadenie a rozvoj NNO (s výmenou skúseností dobrej praxe)“ ako aj tréning „Strategické plánovanie NNO“ ponúkli okruhové témy ako: rRiadenie a vedenie NNO a jej programov, práca s tímami, podporovateľmi, dobrovoľníkmi, efektívna komunikácia a vyjednávanie, tvorivé riešenie konfliktov pre rozvoj a úspešné programy, nástroje strategického plánovania, mapovanie komunity, práca s verejnosťou. Program bol prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov, využité boli diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rol s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí tréningového kurzu i supervízne metódy.
Počas tréningov sme hovorili napríklad o týchto problematikách: Križovatky organizačného rozvoja. „S-krivka“ a jej dôsledky pre rozvoj. Organizačná architektúra. Byrokracia, „chaordizmus“ a „ad hoc-racia“. Silná“ a  tzv. „slabá“ správna rada NNO. Typy organizačnej kultúry: deklarovaná kultúra- skutočne žitá kultúra a firemná kultúra „pre iných“. Kultúry typu „basketbalový klub“. Tofflerove a Naissbitove vízie podoby neziskovej organizácie v informačnom veku. „Tocquevillov paradox“. Špecifiká vedenia tímov v MVO: formy odmien a trestov v práci MVO – „bumerangový efekt", difúzia zodpovednosti, rotujúce vedenie. Ako sa vysporiadať s javmi, ktoré oslabujú tím.
Absolvovali sme živé plodné diskusie , obojstranné momenty osvojovania si existujúcej skúsenosti aj vlastných objavov. Tento projekt patril k tým veľmi vydareným.

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.