Projekty

Aktívni občania všade

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Od októbra 2013 do januára 2016 realizujeme celoslovenský projekt „Aktívni občania všade“, ktorý má za cieľ sieťovať občianske aktivity na Slovensku a zvýšiť kapacitu organizácií a občianskych iniciatív hlavne v regiónoch. Projekt realizujeme v spolupráci s Karpatskou nadáciou vďaka podpore Programu Aktívne občianstvo a inklúzia pod záštitou Nadácie Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien a vďaka podpore z Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti. Programy sú súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. 


 

Hlavné aktivity, ktoré tvoria náplň projektu:

1. Prieskum vzdelávacích a sieťovacích potrieb MNO a občianskych iniciatív

Prieskum vzdelávacích potrieb MVO tvoril úvodnú časť projektu a jeho cieľom bolo zmapovať súčasné vzdelávacie a sieťovacie potreby mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív z rôznych oblastí Slovenska a na rôznych stupňoch rozvoja. Výstupy prieskumu považujeme za inšpiratívny vstup pre plánovanie ostatných aktivít projektu Aktívni občania všade, ako aj pre iné projekty a organizácie aktívne v oblasti vzdelávania. 

Uskutočnili sme prieskum vzdelávacích a sieťovacích potrieb MNO

 

2. Vzdelávacia sada pre konzultantov MNO a občianske iniciatívy

Dlhodobý a udržateľný rozvoj MNO chceme podporiť prostredníctvom poskytnutia profesionálneho rozvoja pätnástim konzultantom, vybraným z neziskového sektora hlavne na východnom a strednom Slovensku, ktorí v priebehu roka absolvovali dlhodobú tréningovú a koučovaciu sériu (v rozsahu cca 200 hod) ako prípravu na pomoc 40 občianskych organizácií a iniciatív pri organizačných procesoch a strategickom plánovaní. Taktiež sme spolu s konzultantmi zorganizovali diskusné stretnutie k prínosu konzultantov k rozvoju neziskových organizácií, občianskych aktivít a verejnej správy "Načo sú nám rozvojoví konzultanti?" (5.6.2015, Goetheho inštitút). 

Blog k vzdelávacej sade a k profilu absolventa vzdelávania:

 

3. Rozvoj kompetencií pracovníkov MNO a občianskych iniciatív

V rámci projektu sme zorganizovali viaceré otvorené tréningy v regiónoch Slovenska, ktoré reagovali na súčasné vzdelávacie potreby neziskového sektora. Pri určovaní obsahového zamerania vzdelávania sme sa riadili výsledkami zrealizovaného prieskumu v rámci projektu, ako aj konkrétnymi požiadavkami občianskych aktérov. K rozvoju kompetencií neziskového sektora prispeli aj absolventi vzdelávacej sady pre konzultantov, ktorých úlohou bolo ešte počas tréningu poskytnúť konzultačné služby minimálne 40 organizáciám po celom Slovensku.

V rámci tejto projektovej aktivity sme zrealizovali sériu tréningov v témach "Občianska advokácia pre pracovníkov MNO", "Fundraising a rozvíjanie vzťahov s donorom", "Facilitácia pre občianskych aktivistov", "Vzdelávanie aktívnych občanov", ktoré prebehli v mestách Banská Bystrica, Bardejov, Košice, Levice a Zvolen. 

 

4. Sieťovacie aktivity pre MNO a občianske iniciatívy

Cieľom tejto aktivity bolo umožniť intenzívne sieťovanie organizácií a iniciatív na celom Slovensku, a to prostredníctvom organizovania menších tematických stretnutí (napr. Lunchseminárov a okrúhlych stolov), ako aj väčších konferencií na aktuálne spoločenské témy. Témy sieťovania boli špecifikované na základe prieskumu potrieb a požiadaviek zo strany spoločnosti.

Viac o uskutočnených aktivitách si prečítajte/ pozriete tu:

 

 

 

5. Sieťovacie a peer-koučingové stretnutia pre lídrov občianskej spoločnosti

K rozvoju MNO na Slovensku sme chceli prispieť aj v podobe organizovania pravidelných peer-koučingových stretnutí pre lídrov kľúčových občianskych organizácií, ktorých cieľom bolo v neformálnom prostredí poskytnúť účastníkom možnosť zamyslieť sa a navzájom si poradiť ohľadom špecifických problémov spojených s riadením a líderstvom.

 

  

KONZULTANTI

 • Tatiana Cárová

   

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: CV_Tatiana_Carova.pdf
  LinkedIn Profil

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Hana Podobová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.