Kurzy

Facilitácia I. - Metódy práce s malými skupinami

9.00 – 17.00

Miesto konania:
PDCS, o.z.
Štúrova 13, Bratislava
Google maps

200 €

Cena zahŕňa občerstvenie
a tréningové materiály.

Objednať

 

Objednávka poukazu

 

Máte záujem o viac informácií?
Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prihlasovať sa môžete v termíne 21.-22.5.2020. 

(Kurz je v termíne 7.-8. apríl 2020 obsadený.)

Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Náš  kurz  vám  poskytne  vedomosti  potrebné  na  plánovanie  a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže Vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.

Kurz je určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s prípravou a vedením  pracovných stretnutí napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy zamerané na dosiahnutie spoločných výstupov. Kurz týmto pracovníkom poskytne vedomosti potrebné naplánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a získajú zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. Absolvent bude poznať princípy facilitácie a porozumie rôznym modelom skupinového rozhodovania. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť. 

Na kurze si ukážeme a vyskúšame:

 • definičné vymedzenie facilitácie a základné teoretické východiská skupinového rozhodovania a rôznych prístupov k facilitácii,
 • zručnosti facilitátora (definovanie cieľa a stanovenie pravidiel pre diskusiu, vypočutie a vytvára-nie priestoru pre všetkých účastníkov diskusie, ovládanie metód / nástrojov pre štrukturovanie diskusie napr. redefinovanie, parafrázovanie, sumarizovanie, reflexia, komparácia výrokov),
 • špecifiká a rozdiely v uplatnení facilitácie v rôznom kontexte: 
 • facilitovanie pracovného stretnutia – workshopu,
 • facilitovanie v organizačných zmenách organizácie alebo organizačnej siete, 
 • facilitovanie porady (diskusie uzavretej skupiny zameranej na riešenie problému, zhromaždenie informácií alebo odovzdanie informácií), 
 • facilitovanie záťažových situácií v pracovných stretnutiach – konflikty pri skupinovom rozhodovaní, problémové osoby,
 • facilitovanie verejných stretnutí (okrúhle stoly, verejné vypočutie, brífing, panelová diskusia odborníkov za účasti verejnosti, a pod.) a moderovanie pracovných konferencií,
 • facilitácia skupinového rozhodovania (druhy skupinového rozhodovania z pohľadu participácie účastníkov a jeho vedenie, metódy rozširujúce voľby v rozhodovaní, metódy zužujúce voľby pri rozhodovaní, nominálne postupy, a pod.),
 • nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach,
 • zvládanie problémového správania účastníkov diskusie či porady.

Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. V tréningu budú využité rôzne metódy učenia ako diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rôl s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí tréningového kurzu i supervízne metódy. Teoretické vedomosti účastníci získajú ako prostredníctvom písomných materiálov k tréningu, tak aj krátkymi prezentáciami. 

Kurz prebieha  2 dni v PDCS, Štúrova  13, Bratislava  každý deň od  9.00 h  do  17.00 h. Účastníci kurzu získajú certifikát, materiály v rozsahu cca 90 strán – manuál a handouty ku cvičeniam spolu so zoznamom odporúčanej literatúry. Na tento kurz nadväzuje kurz Facilitácia II. – Metódy práce s veľkými skupinami a E-facilitácia.

 

„Vynikajúci kurz, určíte v ňom pokračujte.“ účastník kurzu Facilitácia – vedenie stretnutí  

„Moc děkuji za kvalitní a lidsky příjemné zprostředkování teoertického i praktického vhledu do problematiky.“ Daniel Novák, účastník kurzu Facilitácia – vedenie stretnutí

„Bylo to skvělé a já si to moc užila. V praxi jistě využiju. Děkuju moc Káje za skvělé vedení a otevřenost.“ Pavla Jenková, účastníčka kurzu Facilitácia – vedenie stretnutí

„Vynikajúca lektorka, s vynikajúcim vedením kurzu a osobným prístupom. Kurz by z pohľadu obsahu mohol trvať aj dlhšie.“ Matúš Hlinčík, účastník kurzu Facilitácia – vedenie stretnutí

"Byl to jeden z nejlépe kvalitativně (know-how, metody, zkušenosti...) vyladěných kurzů, co jsem kdy absolvovala." Irena Levová, účastníčka kurzu Facilitácia

 

Prečítajte si blogy na tému facilitácie:

Bublajúce hrnce, Gulliver a megabazár... (O umení facilitovania on-line diskusií)

 

TRÉNERI KURZU

 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.