KURZY

 

Poskytujeme kurzy zamerané na rozvoj zručností a zmenu správania jednotlivcov, skupín a organizácií.

 

OTVORENÉ KURZY

 • Ako písať, aby nás čítali 21.-22.5.2019 130 € +

  Zuza Fialová
  Adela Tihláriková

  Trénerky kurzu

  Kurz je obsadený. 

  Píšete blog či používate v práci sociálne siete? Uskutočnili ste podujatie, ukončili projekt, zrealizovali výskum a potrebujete o tom napísať? Ako písať tak, aby sa vaša správa nestratila v hore podobných a nezáživných textov? Ako urobiť aj z projektového reportu majsterštik, ktorý budú citovať novinári či účastníci odborných konferencií? Ako priblížiť zložitú tému odbornému i laickému publiku a udržať sa v bezpečnom priestore medzi bulvárom a vedeckým časopisom?

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Ako rozvíjať kreativitu 2. polrok 201970 € +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Máte pocit, že „po starom“ to už nejde? Skúste po novom! Potrebujete nové, originálne nápady, inovácie a odvahu? Viete, že tvorivosť nie je daná, vďaka špecifickým nástrojom ju možno kultivovať a stimulovať. Účastníci kurzu si v cvičeniach na základe príkladov z vlastných organizácií osvoja takéto nástroje a triky.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu 2. polrok 2019 70 € +


  Dušan Ondrušek
  Marek Jurkovič

  Tréneri kurzu

  Ako rozpoznať manipuláciu v médiách a v každodennej komunikácii? Ako sa prejavuje konšpiračné myslenie (tzv. prejav lenivej mysle a osobnej neistoty)? V čom spočíva ich atraktivita - triviálny pohľad na svet v komplexnej a zahusťujúcej sa džungli informácií, ktoré je ťažko triediť a štruktúrovať. Na základe videí a prípadových štúdií z konšpiračných kampaní a na základe prehrávania rôznych manipulačných trikov sa naučíme rozoznávať, preventívne sa pripravovať na takéto situácie a brániť sa, keď sa v nich ocitneme.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Ako vystupovať presvedčivo (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, ľuďmi) 23.-24.5.2019130 € +


  Marie Stracenská

  Trénerka kurzu

  Na kurze je voľné 1 miesto. 

  Ako udržať pozornosť publika? Ako prezentovať seba, organizáciu, produkt...? Chcete zaujať, jasne vysvetliť, o čo vám ide, presvedčiť publikum o svojich nápadoch? Bojíte sa trémy, množstva neznámych ľudí, témy, neočakávaných otázok, časového stresu, kamery, zmeny významu toho, čo hovoríte, reakcií vo vystúpení?

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Facilitácia - vedenie stretnutí I. 18.-19.6.2019200 € +

  Karolína Miková
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Potrebujete  vo  svojej  práci  pripravovať  a  viesť  pracovné  stretnutia  napr.  projektového  tímu,  pracovné  porady, workshopy,  či  odborné  konferencie?  Náš  kurz  vám  poskytne  vedomosti  potrebné  na  plánovanie  a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže Vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Facilitácia - vedenie stretutí II. jeseň 2019 200 € +

  Karolína Miková
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia, napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Druhá časť kurzu vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu pre facilitovanie a moderovanie veľkých skupín.

   | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Gamifikácia - uplatňovanie herných princípov na zvýšenie motivácie otvoríme podľa záujmu60 € +


  Peter Guštafík

  Tréner kurzu

  Hrávate hry? Takmer určite áno, záleží len na tom, aké... Skúšate hravý prístup aj pri vážnych témach, či serióznej práci?
  Je to motivujúce a prináša to výsledky. Nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám. 

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Komunikácia v konflikte 2. polrok 2019 180 € +

  Dušan Ondrušek - senior tréner
  Juraj Havlík - junior tréner

  Tréneri kurzu

  Kurz je určený pre ľudí, ktorí sa ocitajú v náročných situáciách konfliktnej komunikácie na úrovni jednotlivcov alebo skupín, alebo potrebujú nadobudnúť zručnosti ako intervenovať vo fáze možnej eskalácie konfliktu.

  Prostredníctvom videí aj vlastnej praxe si ukážeme a vyskúšame ako komunikovať s agresorom a partnerom, ktorý sa snaží uplatňovať mocenskú prevahu; s psychopatmi a hraničnými osobnosťami, ktoré uplatňujú manipuláciu alebo emočné vydieranie; s ľuďmi, ktorých príliš zjednodušený pohľad na problémy opakovane vedie ich do sporov; s ľuďmi iného hodnotového sveta a životných štýlov, ktorých nepoznáme a nerozumieme si.  

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Kritické myslenie ako životný štýl 14.5.2019 60 € +


  Ján Markoš

  Tréner kurzu

  Na kurze sú voľné 4 miesta. 

  Dnešný svet preplnený informáciami pripomína obrovské bludisko. Komu alebo čomu máme veriť? Ako rozlíšiť pravdu od polopravdy, úprimnosť od manipulácie? Kritické myslenie je skvelým kompasom, ktorý nám pomáha nájsť si týmto bludiskom vlastnú cestu. Vďaka nemu nemusíme len pasívne pritakávať správam, ktoré sa na nás valia, ale môžeme k nim zaujať slobodnejší postoj. Skúmať ich zo všetkých strán, porovnávať s inými správami, urobiť si vlastný nezávislý úsudok.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Kríza a stres ako príležitosť pre rast jeseň 201970 € +


  Miroslava Žilinská

  Trénerka kurzu

  Stres. Je bežnou súčasťou našich životov. Čo však robiť, keď začne stres negatívne zasahovať do nášho fungovania, berie nám spánok a pokoj v živote? Ako bojovať s krátkodobým, ale aj dlhodobým stresom, ale aj s krízou v našom živote?

  Väčšinou na stres, neúspechy, krízu nazeráme ako na niečo zlé. No aj v nich človek dokáže nájsť potenciál pre svoj rast a v konečnom dôsledku môže aj spadnutie na dno priniesť významne pozitívnu zmenu v našom živote.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Leadership 2.0 4.-5.6.2019140 € +

  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Kurz je obsadený. 

  Môže byť aj hĺbavý introvert s nevýrazným hlasom dobrým lídrom? Vyjasníme si, ako sa posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi - čo je tranzičné a transformačné vedenie  „followership“, transakčné a transformačné vedenie, v čom spočíva facilitatívny a situačný leadership? Čo funguje vo vedení ľudí z generácie X, generácie Y a generácie Z? Opíšeme dobré príklady efektívnej stratégie vo vedení ľudí.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Negociácia - Efektívne postupy vyjednávania jeseň 2019 140 € +


  Peter Guštafík 

  Tréner kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie v rôznorodých kontextoch, ale aj pripraviť sa na náročné situácie vyjednávania v časovom strese a na používanie manipulácie a nekorektných postupov zo strany partnerov.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Prezentačné zručnosti: Vecne a pútavo jeseň 2019 130 € +

  Zuza Fialová

  Trénerka kurzu

  Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú zdokonaliť prezentovanie v odbornom kontexte. Môže byť vhodný pre výskumníkov alebo iných odborníkov, ktorí prezentujú výsledky svojej práce na odborných fórach, konferenciách, okrúhlych stoloch apod., ale aj pre pedagógov, ktorí chcú inovatívne realizovať svoje prednášky. Takisto sa venuje schopnosti prezentovať odborné témy laickému publiku, schopnosti zaujať účastníkov, prezentovaniu v časovom strese, zvládaniu trémy či problémových situácií počas prezentácie.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Time manažment inak 16.5.201970 € +

  Miroslava Žilinská

  Trénerka kurzu

  Kurz je aktuálne obsadený.

  Stali ste sa otrokom svojho kalendára, “to-do listov” s nekonečným zoznamom úloh? Možno sa v čase strácate, možno ste už skúšali do svojho organizovania vniesť rôzne metódy time manažmentu. A výsledok? Namiesto toho, aby ste spravili viac za menej času, robíte ešte viac za ešte viac času. Ako si teda zorganizovať čas a pri tom čas nestratiť?

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov I. (Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých - akreditovaný vzdelávací program) jeseň 2019 200 € +

  Miroslava Žilinská
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento vzdelávací program určený práve Vám. Pomôže Vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. Naučíte sa využívať rôznorodé metódy tréningu, pracovať so skupinovou dynamikou, či zvládať náročné situácie v skupine. Vzdelávací program je akreditovaný.
  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov II. (Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých - akreditovaný vzdelávací program) 6.-7.6.2019200 € +

  Miroslava Žilinská
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Na kurze sú aktuálne voľné 2 miesta. 

  Tréning trénerov II. (Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých) nadväzuje na prvú časť tohto vzdelávacieho programu. Ak uvažujete nie len o samotných technikách a metodikách, ale zaujíma vás aj, ako sa dopracovať k dizajnu, k meraniu potrieb a napokon k hodnoteniu participatívnych postupov, potom je tento vzdelávací prorgam určený práve Vám. Pomôže Vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si plánovacie a evaluačné zručnosti v kontexte tréningov. Vzdelávací program je akreditovaný.

  | Objednať

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1

ĎALŠIE KURZY

Tu nájdete kurzy, ktoré PDCS organizuje, ale momentálne nie sú otvorené. Na požiadanie a po dohode s Vami ich pre Vás radi pripravíme.

 • Vyjednávanie a riešenie konfliktov +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie a riešenie konfliktov mediáciou. Sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a najmä vytvoriť priestor pre získanie zručností nevyhnutných pri riešení konfliktov vyjednávaním v dvojstrannom aj mnohostrannom jednaní, ako aj princípy a zručnosti intervenovania treťou stranou do konfliktu.

   

  Zobraziť viac
 • Občianska participácia +

  Karolína Miková

  Trénerka kurzu

  Chcete vedieť, v akých situáciách zapájať verejnosť do diskusie, prípadne do rozhodovania o verejných témach a ako naplánovať zapojenie občanov? V kurze ponúkneme príklady vhodné pre samosprávy, neziskové organizácie a občianske iniciatívy, napr. z tvorby verejných priestorov so zapojením obyvateľov.

   

  Zobraziť viac
 • Peacework – práca pre mier +

  Ján Mihálik

  Tréner kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na mierovú prácu a porozumenie možnostiam civilných nenásilných intervencií. Sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a vytvoriť priestor pre získanie základných zručností nevyhnutných pri analyzovaní a návrhu intervencií v prípade väčších spoločenských konfliktov.

   

  Zobraziť viac
 • Sebamotivácia +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Máte skúsenosť s prokrastináciou – nekonečným odkladaním povinností a nestíhaním termínov? Potrebujete nové, stimulujúce nápady a energiu pokračovať? Viete, že optimisti žijú spravidla dlhšie, ale hyperoptimisti naopak omnoho kratšie než ostatní? Chcete si vyjasniť, ako kultivovať primeraný optimizmus? Účastníci kurzu si v cvičeniach na základe príkladov z vlastných organizácií osvoja takéto nástroje a postupy.

   

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1

 

KURZY NA MIERU

O násOkrem otvorených kurzov si môžete s trénermi z PDCS dohodnúť aj tréningy alebo kurzy “na mieru”, a to na ktorékoľvek témy či kombinácie tém, ktorým sa v PDCS venujeme. Ak máte pre vašu organizáciu alebo firmu záujem o kurz/školenie na mieru, dajte nám vedieť a radi s vami dohodneme všetky podrobnosti.

Máte záujem o viac informácií?

Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.