PDCS, o.z.

Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovensko
tel: 02/ 5292 5016
email: pdcs@pdcs.sk

IČO: 317 82 451
DIČ: 2020978223
Bankové údaje:
Tatrabanka,a.s.
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2580 6011
BIC (SWIFT) TATRSKBX

PhDr. Dušan Ondrušek, CSc.: dusan@pdcs.sk, predseda Správnej rady
Ing. arch. Karolína Miková: kaja@pdcs.sk, riaditeľka
Ing., Mgr. Anna Zemanová: zemanh@pdcs.sk, zástupkyňa riaditeľky

Logo na stiahnutie (rôzne formáty)

Zadaním e-mailovej adresy v "ODOBERAŤ NOVINKY" dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o akciách organizovaných PDCS, o.z. (ako sú lunchsemináre, otvorené kurzy, pozvánky na konferencie, Čítajme spolu). Súhlas dávam prevádzkovateľovi PDCS, o.z. so sídlom na Štúrovej 13, 81102 Bratislava, IČO 317 82 451. Vyššie uvedené osobné údaje sa posielajú mimo Slovenskej republiky (prevádzkovateľ PDCS o.z. používa aplikáciu MailChimp so sídlom v USA). Súhlas zanikne, ak sa po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu nezúčastníte žiadnej vyššie uvedenej aktivity organizovanej prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.