Kurzy

Vyjednávanie a riešenie konfliktov

Objednať

Radi s vami preberieme vaše očakávania.
Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie a riešenie konfliktov mediáciou. Sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a najmä vytvoriť priestor pre získanie zručností nevyhnutných pri riešení konfliktov vyjednávaním v dvojstrannom aj mnohostrannom jednaní, ako aj princípy a zručnosti intervenovania treťou stranou do konfliktu. 

Tento kurz je užitočný najmä pre expertov najmä v oblasti verejnej politiky a rozvoja, ktorí vstupujú do procesov vyjednávania v príprave a realizácii dlhodobých rozvojových projektov a snažia o štandardy platné v tejto oblasti v EÚ. Taktiež to môžu byť lídri či reprezentanti verejných, neziskových či komerčných inštitúcií, ktorí z rôznych pozícií pristupujú k analýze a riešeniu konfliktov.

Absolvent bude schopný porozumieť dynamike rôznych typov konfliktov a poznať škálu možných spôsobov riešenia konfliktov na miestnej, regionálnej či celoštátnej úrovni.  Bude sa dobre orientovať v rôznorodých metódach analýz konfliktu, a poznať kľúčové prístupy k riešeniu konfliktu (Harvardská škola, škola ľudských potrieb, transformačný prístup).
Pomocou cvičení si prakticky osvojí princípy vyjednávania a mediácie  v rôznorodom kontexte dvojstranného či mnohostranného konfliktu na rôznych úrovniach. Bude rozumieť uplatneniu alternatívnych postupov intervencii do konfliktu a prostredníctvom hrania rol a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť.

 

TRÉNERI KURZU

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.