Kurzy

Občianska participácia

Objednať

Radi s vami preberieme vaše očakávania.
Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Chcete vedieť, v akých situáciách zapájať verejnosť do diskusie, prípadne do rozhodovania o verejných témach a ako naplánovať zapojenie občanov? V kurze ponúkneme príklady vhodné pre samosprávy, neziskové organizácie a občianske iniciatívy, napr. z tvorby verejných priestorov so zapojením obyvateľov.

Vzdelávanie je určené najmä:
▪ profesionálnym pracovníkom a dobrovoľníkom mimovládnych organizácií,
▪ občianskym aktivistom,
▪ pracovníkom štátnej správy a samosprávy,
▪ voleným predstaviteľom miestnej a regionálnej samosprávy,
▪ predstaviteľom menšín a marginalizovaných skupín obyvateľstva,
▪ expertom v oblasti územného plánovania, architektúry a environmentalistiky a pod.

Absolvent tréningu bude poznať teoretické východiská občianskej participácie v demo-kratickom režime i princípy a postupy participácie občanov a zainteresovaných vo verejnom rozhodovaní. Absolvent si osvojí zručnosti prípravy a navrhovania a vedenia procesu zapájajúceho občanov a kooperatívneho plánovania, bude vedieť navrhnúť rôzne formy účasti občana na riadení vecí verejných a posúdiť ich adekvátnosť v špecifickej situácii.

 

TRÉNERI KURZU

 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.