O nás

Tereza Bieliková

Tereza Bieliková

Stážistka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: tereza.bielikova@pdcs.sk

Stručná biografia

Študujem na Ekonomickej univerzite odbor Interkultúrna komunikácia a cudzie jazyky. Momentálne som už druhý semester na výmennom pobyte v Rakúsku. Vo voľnom čase sa venujem pozorovaniu ľudí a vzorcov správania. Mám rada otvorenú komunikáciu a pocit vyriešeného konfliktu. Denne potrebujem trochu kávy, trefný citát a poéziu. V PDCS stážujem ako administratívna a organizačná podpora.