O nás

Kristína Rankovová

Kristína Rankovová

Stážistka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: kristina.rankovova@pdcs.sk

Stručná biografia

Som študentkou prvého ročníka magisterského stupňa Európskych štúdií na Univerzite Komenského. Počas svojho štúdia som využila program Erasmus, vďaka ktorému som počas jedného roka mala možnosť študovať na Sciences Po vo francúzskom meste Bordeaux. Tri roky som v priebehu leta pracovala ako dobrovoľníčka v táboroch Black and White pre deti zo znevýhodneného a rómskeho prostredia, ktoré organizovalo občianske združenie Equity. Vo voľnom čase rada čítam a spoznávam nové miesta a kultúry. V PDCS stážujem v rámci projektov zameraných na fenomén polarizácie spoločnosti a prevenciu extrémizmu.