O nás

Ľuboslava Šefčíková

Ľuboslava Šefčíková

Projektová manažérka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: luba@pdcs.sk
životopis: luboslava_sefcikova_cv.pdf

Životopis

Ľuba pracuje v PDCS ako projektová manažérka od januára 2018. Magisterské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po dvojročnej praxi sa rozhodla zamerať na sociálnu oblasť. Pracovala ako projektová manažérka v neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá poskytuje sociálne služby pre ľudí bez domova. Dobrovoľnícky pôsobila päť mesiacov v Gruzínsku, kde sa zameriavala na posilnenie postavenia žien v spoločnosti a podporu malého podnikania v komunite vnútorných vysídlencov z konfliktov v Abcházsku a Južnom Osetsku. Trénersky sa ako junior trénerka v PDCS venovala simuláciám zameraným na vyjednávanie v postkonfliktnom kontexte (Gruzínsko).

Rok a pol pôsobila v Izraeli, kde zblízka sledovala realitu konfliktu blízkeho východu ako aj partikulárne jednotlivých komunít žijúcich na tomto uzemí. Zúčastnila sa programu Citizen journalism organizácie Yala Academy zameraný na peacebuilding a nové média.