O nás

Katarína Šimková

Katarína Šimková

Konzultantka 

tel.: +421 2 5292 5016

LinkedIn profil, životopis: Simkova_Katarina_CV_EN.pdf

 

Stručný životopis

Katarína Šimková študovala európske štúdiá v Bratislave a medzinárodné vzťahy so zameraním na bezpečnosť, konflikty a mier v Bruseli. Počas štúdia sa zameriavala na krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky. Dva roky pracovala s medzinárodnými rozvojovými projektami vo Viedni. Od roku 2014 - 2016 pôsobila v PDCS, kde pomáhala pri rozvojových projektoch na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti v Tunisku a globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách: „Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte“ a takisto spoluorganizovala konferenciu “Občianski aktéri v konfliktoch”. Spolupracovala na mapovaní kultúrnych a hodnotových konfliktov v strednej a východnej Európe. Počas jesene 2015 absolvovala dvoj-mesačný pracovno-študijný pobyt v Jordánsku, kde okrem štúdia arabčiny mapovala situáciu utečencov a občianskej spoločnosti. Angažuje sa ako facilitátorka medzinárodného programu “Soliya” na podporu dialógu medzi mladými ľuďmi zo západných a moslimských krajín. Aktívne sa zaujíma o arabské krajiny, medzináboženský a medzikultúrny dialóg.