O nás

Anna Zemanová

Anna Zemanová

Zástupkyňa riaditeľky a finančná manažérka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: zemanh@pdcs.sk
životopis: Zemanova_CV_SK.pdf

Životopis

V neziskovom sektore pôsobí od roku 1987 v rôznych organizáciách. Po absolvovaní dopravných stavieb na Stavebnej fakulte v Bratislave sa venovala územnému plánovaniu a vplyvu dopravy na životné prostredie. Neskôr absolvovala štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Má bohaté skúsenosti z práce v neziskovom sektore. Bola tajomníčkou Mestskej organizácie SZOPK v Bratislave, výkonnou riaditeľkou Nadácie Universitas Tyrnaviensis, pracovala pre Verejnosť proti násiliu a nadáciu Friedrich Naumann Stiftung. Spoluzakladala Outward Bound na Slovensku – Štúdio zážitku. Pôsobila ako inštruktorka Stromu života i Prázdninovej školy Lipnice.
Bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Bratislave a tajomníčkou poslaneckého klubu VPN v SNR.


V PDCS sa od počiatku starala o každodenné fungovanie organizácie, finančné riadenie, ale i zabezpečenie realizácie projektov a kontraktov. Od roku 2001 je zástupkyňou riaditeľa/ky PDCS.


Je editorkou a spoluautorkou viacerých publikácií napr. Bratislava nahlas, Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia SR, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Práva miest a ich ochrana, Finančná stabilita mimovládnych organizácií.