BLOG

Ak čítame o Ukrajine v novinách, väčšinou narazíme na správy o vojne, smrti, korupcii, smútku a beznádeji. My v PDCS však máme vďaka našim projektom možnosť vidieť celkom inú Ukrajinu. Stretávame ľudí z rôznych kútov tejto z pohľadu Slováka obrovskej krajiny, ktorí pracujú v samosprávach, v občianskom sektore, či v lokálnom biznise, ľudí, ktorí hovoria po ukrajinsky, rusky, niektorí anglicky, ale ktorých spája obdivuhodná životaschopnosť, optimizmus a chuť rozvíjať svoje mestá. Rozhodli sme sa priniesť vám niektoré ich portréty.

Študent sociológie, občiansky aktivista a hudobník Juraj Havlík prišiel na stáž do PDCS v septembri 2016. Hoci jeho stáž oficiálne skončila už v decembri, aj počas jari 2017 s nami stále spolupracuje. V rozhovore s ním sa dozviete, čo všetko sa v PDCS „doučil“ a čo ho najviac bavilo i nudilo na práci s nami.  

18. marec 2017,

Timothy Snyder, profesor na Yale, ktorý sa venuje európskej histórii, krátko po Trumpovom víťazstve vo voľbách, napísal "Američania nie sú múdrejší ako Európania. Tí mali osobnú skúsenosť s tým ako  môže demokracia vyústiť do fašizmu, nacizmu alebo komunizmu"... Jedinou našou výhodou je, že by sme sa mohli poučiť z ich skúseností." Vo svojej poslednej knihe (2017)On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century(O tyranii: 20 lekcií z 20 storoča), Snyder vychádza z historiskej skúsenosti strednej a východnej Európy a upozorňuje na krehkosť liberálno- demokratického systému. Opisuje, prečo je obrana demokratických inštitúcií kľúčová a ako môže rozdrobenie demokratického režimu vyzerať dnes, a to aj v prípade takých rozvinutých demokracií ako je USA.

.

28. február 2017,

Tie superracionálne bytosti z vesmíru prileteli na Zem a kdesi na vŕšku nad Devínom uvideli človeka. Skúmali ho a všetko im bolo jasné. Bol dokonale symetricky usporiadaný. Dve ruky: jedna vpravo a jedna vľavo. Dve nohy, osovo súmerne umiestnené. Dve oči, nos len jeden, ale v zato ideálne v strede. Dokonca aj polovičky zadku boli dve.
A tak použili logiku. Vraveli si: „Je to jasné, tento človek je súmerný, až to bolí. Keď ho odchytíme a otvoríme, zistíme, že i vnútri bude mať všetko podvojné. Alebo v strede, proste dokonale súmerné.“ (Neboli to práve humánne myšlienky. Ale čo čakať od mimozemšťanov?)
A tak toho nešťastného človeka otvorili svojím superracionálnym a supervýkonným laserom. A vypískli prekvapením. Srdce mal len jedno. A vôbec nie v strede. Na ľavej strane. A napravo nič. Symetria bola porušená.
Boli strašne sklamaní. Taká vada! Taká nelogickosť! Okamžite z planéty Zem odleteli. A zapísali si do svojich notesov, že ľudia ešte zďaleka nie sú dokonalí. Majú srdce.

Boli mimozemšťania v podobenstve vyššie skutočne superracionálni? Nie celkom, urobili totiž jednu zásadnú chybu v úsudku. Svojej racionálnosti príliš verili. Verili, že dokážu vymyslieť, aký by svet mal byť, takpovediac od zeleného stola, od prvých princípov. A keď sa svet s ich závermi nezhodoval, usúdili, že vadný je svet, nie ich závery.

19. február 2017,

Aj vďaka vašej podpore z 2 % pomáhame presadzovať nesilové, ale funkčné riešenia konfliktov v spoločnosti. Sme presvedčení, že nenásilie vedie k lepším výsledkom než mocenské či čisto subjektívne presadzovanie záujmov bez vzájomného počúvania sa. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.

Klimatická zmena, meniaci sa charakter násilných konfliktov, dramatický prepych a dramatická chudoba, svet rozdelený už nie na Sever a Juh, ale na spotrebiteľov a spotrebovaných, strata biodiverzity, strata dôvery v demokraciu. Výberový predmet pre študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK je o aktuálnych sociálnych, politických a prírodných javoch, ktoré sa veľmi ťažko vysvetľujú, ak ich študujeme každý osobitne. Globálne výzvy sa začínajú odkrývať v celej komplexnosti až vtedy, ak sa pozeráme na ich vzájomné prepojenia. Preto sme tento predmet pre budúcich magistrov postavili na participácii a tvorivosti, na diskusiách o prečítaných knihách, na analytických či asociatívnych cvičeniach, ktoré nám pomáhali tieto prepojenia odkryť. A odkryli ešte inú vec. „Ani sme netušili, koľko si my ako skupina dokážeme navzájom odovzdať.“