BLOG
28. február 2017,

Tie superracionálne bytosti z vesmíru prileteli na Zem a kdesi na vŕšku nad Devínom uvideli človeka. Skúmali ho a všetko im bolo jasné. Bol dokonale symetricky usporiadaný. Dve ruky: jedna vpravo a jedna vľavo. Dve nohy, osovo súmerne umiestnené. Dve oči, nos len jeden, ale v zato ideálne v strede. Dokonca aj polovičky zadku boli dve.
A tak použili logiku. Vraveli si: „Je to jasné, tento človek je súmerný, až to bolí. Keď ho odchytíme a otvoríme, zistíme, že i vnútri bude mať všetko podvojné. Alebo v strede, proste dokonale súmerné.“ (Neboli to práve humánne myšlienky. Ale čo čakať od mimozemšťanov?)
A tak toho nešťastného človeka otvorili svojím superracionálnym a supervýkonným laserom. A vypískli prekvapením. Srdce mal len jedno. A vôbec nie v strede. Na ľavej strane. A napravo nič. Symetria bola porušená.
Boli strašne sklamaní. Taká vada! Taká nelogickosť! Okamžite z planéty Zem odleteli. A zapísali si do svojich notesov, že ľudia ešte zďaleka nie sú dokonalí. Majú srdce.

Boli mimozemšťania v podobenstve vyššie skutočne superracionálni? Nie celkom, urobili totiž jednu zásadnú chybu v úsudku. Svojej racionálnosti príliš verili. Verili, že dokážu vymyslieť, aký by svet mal byť, takpovediac od zeleného stola, od prvých princípov. A keď sa svet s ich závermi nezhodoval, usúdili, že vadný je svet, nie ich závery.

19. február 2017,

Aj vďaka vašej podpore z 2 % pomáhame presadzovať nesilové, ale funkčné riešenia konfliktov v spoločnosti. Sme presvedčení, že nenásilie vedie k lepším výsledkom než mocenské či čisto subjektívne presadzovanie záujmov bez vzájomného počúvania sa. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.

Klimatická zmena, meniaci sa charakter násilných konfliktov, dramatický prepych a dramatická chudoba, svet rozdelený už nie na Sever a Juh, ale na spotrebiteľov a spotrebovaných, strata biodiverzity, strata dôvery v demokraciu. Výberový predmet pre študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK je o aktuálnych sociálnych, politických a prírodných javoch, ktoré sa veľmi ťažko vysvetľujú, ak ich študujeme každý osobitne. Globálne výzvy sa začínajú odkrývať v celej komplexnosti až vtedy, ak sa pozeráme na ich vzájomné prepojenia. Preto sme tento predmet pre budúcich magistrov postavili na participácii a tvorivosti, na diskusiách o prečítaných knihách, na analytických či asociatívnych cvičeniach, ktoré nám pomáhali tieto prepojenia odkryť. A odkryli ešte inú vec. „Ani sme netušili, koľko si my ako skupina dokážeme navzájom odovzdať.“ 

31. január 2017,

Keď sa herná dizajnérka Jane McGonigal ocitla po ťažkom otrase mozgu na lôžku s depresiami a myšlienkami na ukončenie života, zabojovala o svoju budúcnosť tak, ako vedela – vytvorila hru SuperBetter na lepšie zotavovanie. A využila pri tom výsledky výskumu o budovaní reziliencie a pomohla mnohým ďalším pacientom.

Čo s nami robí osamelosť? Švajčiarski výskumníci z univerzity v Lausanne sa sústredili na kobercové mravce druhu Camponotus felah. Zistili, že keď mravca vybrali z kolónie a nechali ho žiť osamote, dožil sa iba desatiny veku v porovnaní s ostatnými mravcami (viac tu). Osamelý mravec mal dostatok jedla aj vody. Zjavne to nestačilo. Na rozdiel členov kolónií, „osamelci“ minuli množstvo energie na bezmyšlienkovité pobehovanie vo svojich domčekoch. Mravce žijúce v spoločenstve sa delia o potravu, ktorú nestihli stráviť. „Osamelci“ sa nemali s kým podeliť a ich trávenie sa spomalilo. Celé dni pobehovali dookola až do úplného vyčerpania. Ako keby hľadali domov.

„A ty ich učíš rozprávať?“
"No, nie celkom," odpoviem na otázku dcéry. Spýtala sa nahlas to, čo sa podľa mňa mnohí dospelí opýtať neodvážia. Ale čudujú sa rovnako. Rozprávať predsa vie každý. Hovoríme stále. Doma, v práci, s kamarátmi, s rodinou. Od kedy otvoríme oči, kým nejdeme spať. A ja ľudí rozprávať neučím. Je to trochu inak.