BLOG
24. február 2014,

Mám rozpaky z luxusných konferencií . Je to ako keby učiteľ biológie premietal 3D zábery prírody s quatro soundom v triede, namiesto toho, aby deti vytiahol na čerstvý vzduch, do lesa, k jazeru, na skaly.

21. február 2014,

Chceli ste sa niekedy naučiť riešiť konflikty, ale nemali ste na to možnosť či čas? Túto zmysluplnú myšlienku môžete podporiť aspoň svojimi 2 percentami.

27. január 2014,

Pásy s batožinou na letisku v Bishkeku sa sunú už 25 minút. A môj kufor nikde. Nad pásom je logo letiska a vedľa obrovský nápis v ruštine: PRACOVNÍCI LETISKA NEVEDIA, KDE JE VAŠA BATOŽINA. NEPÝTAJTE SA ICH.

V úvode projektu "Aktívni občania všade" prebehol prieskum vzdelávacích a sieťovacích potrieb, ktorého súčasťou bola realizácia troch facilitovaných stretnutí a 14 pološtruktúrovaných rozhovorov.

11. december 2013,

Radi privítame v našom kolektíve šikovného stážistu/ stážistku s aktívnou znalosťou francúzštiny. Ak máte chuť nahliadnuť zvnútra do kuchyne PDCS a získať skúsenosti v oblasti mimovládneho sektora, pošlite nám Váš životopis a motivačný list do 15. 1. 2014.

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v spolupráci s PDCS vyhlásila tretí ročník súťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“. Prostredníctvom  fotografií budú môcť fotografi - profesionáli aj amatéri vyjadriť svoj pohľad na prepojenie ľudských práv a Miléniových rozvojových cieľov, ktorých naplnenie by malo byť dosiahnuté v roku 2015.