BLOG

Gamifikácia - definovaná ako použitie herných prvkov v nehernom prostredí - je v našom okolí čoraz zrejmejšia. Zbieranie bodov, získavanie odmien, porovnávanie sa s ostatnými, postupovanie "na vyšší level", ale aj uplatňovanie hravej tvorivosti - to všetko robíme ako spotrebitelia, zamestnanci, študenti...

Zverejnené v PDCS Blog
sobota, 19 apríl 2014 00:00

Írske mierové putovanie

Severné Írsko bolo našou druhou zastávkou v rámci projektu “Mierové vzdelávanie v Európe”,http://www.pdcs.sk/sk/projekty/mierove-vzdelavanie-v-europe.html na ktorom PDCS spolupracuje s ďalšími štyrmi partnermi zo Severného Írska, Nórska, Holandska a Rumunska.

Zverejnené v PDCS Blog

POZOR: Vzhľadom na technické problémy so stiahnutím prihlášky, spojené s prechodom na našu novú webstránku, predlžujeme termín prihlásenia sa na vzdelávanie konzultantov do polnoci v nedeľu 23. marca. Prihlášky prijaté po tomto termíne už nebudeme akceptovať.

Zverejnené v PDCS Blog
Strana 2 z 2