BLOG

„V rámci predmetu Globálne výzvy, ktorý som tento semester absolvovala, som ako všetci moji spolužiaci dostala za úlohu vyjadriť sa k nejakej aktuálnej globálnej téme a neskôr moju myšlienku vo forme blogu zverejniť na sociálnych sieťach. Klimatické zmeny, udržateľnosť, chudoba, sociálna, ekonomická či rodová nerovnosť, bezpečnosť a konflikty, ale aj extrémizmus a radikalizácia mládeže. Tie a mnohé iné fantastické témy boli súčasťou nášho predmetu a debát, ktoré sme medzi sebou viedli. Predmet sa mi páčil najmä preto, že jeho cieľom nebolo sedieť dlhé hodiny v miestnosti a prijímať obrovské a hlavne nezapamätateľné množstvo informácií, ale naučiť sa rozmýšľať v súvislostiach a hľadať pôvod problému, nie len jeho riešenie.“ Takto začala svoju úvahu Alžbeta Hamráková, jedna z dvadsiatich študentiek a študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktorí u nás v zime 2018 absolvovali tento výberový predmet a zhodou okolností aj naša stážistka. Ako každý rok prinášame vám ukážky niektorých zaujímavých prác ilustrujúcich ich vnímanie globálnych výziev. Ich spoločným prvkom, pre nás v PDCS veľmi potešujúcim, bola angažovanosť. Mnohé obsahujú návody na to ako každý môže svojim správaním, konaním, či samovzdelávaním prispieť k tomu, že niektorým výzvam budeme na Slovensku čeliť úspešnejšie.

Zverejnené v PDCS Blog

Klimatická zmena, meniaci sa charakter násilných konfliktov, dramatický prepych a dramatická chudoba, svet rozdelený už nie na Sever a Juh, ale na spotrebiteľov a spotrebovaných, strata biodiverzity, strata dôvery v demokraciu. Výberový predmet pre študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK je o aktuálnych sociálnych, politických a prírodných javoch, ktoré sa veľmi ťažko vysvetľujú, ak ich študujeme každý osobitne. Globálne výzvy sa začínajú odkrývať v celej komplexnosti až vtedy, ak sa pozeráme na ich vzájomné prepojenia. Preto sme tento predmet pre budúcich magistrov postavili na participácii a tvorivosti, na diskusiách o prečítaných knihách, na analytických či asociatívnych cvičeniach, ktoré nám pomáhali tieto prepojenia odkryť. A odkryli ešte inú vec. „Ani sme netušili, koľko si my ako skupina dokážeme navzájom odovzdať.“ 

Zverejnené v PDCS Blog
pondelok, 30 november 2015 00:00

Požehnanie 2-

Americká psychologička Wendy Mogel ponúka svoj pohľad, ako posilniť odolnosť (resilience) detí mladých ľudí v dobe, keď rodičia majú tendenciu k prehnanej ochrane. Kým v prvej knihe Blessing of a Skinned Knee (Požehnanie odretého kolena) sa venuje výchove mladších detí, v druhej - Blessing of a B- (Požehnanie 2-) - sa pozerá na výchovu dospievajúcich.

Osviežujúcim a niekedy prekvapujúcim spôsobom nastavuje rodičom zrkadlo, ako pod vplyvom truizmu, že svet sa zmenil, prestávajú hľadať pochopenie v skúsenostiach minulých generácií (autorka vychádza z myšlienok židovskej tradície) s dôsledkom, že mladí ľudia sú nakoniec zraniteľnejší.

Nasledujúci text je prekladom vybraných myšlienok z kapitoly 6 v Blessing of a B-.   

Zverejnené v PDCS Blog

„To je úžasné, že aj vy máte problémy“, vydýchla si Lesa na druhý deň po prílete do Bratislavy. „A my sme si mysleli, že prídeme k vám, do Európy, a tu už bude všetko vyriešené, všetko bude fungovať. Aké príjemné, že aj vy máte korupciu, byrokraciu, že bojujete s podobnými problémami ako my.“   

Zverejnené v PDCS Blog
pondelok, 27 júl 2015 00:00

Lavičky, bezdomovci a verejný priestor.

Lavičky vo verejnom priestore sú zaujímavým ukazovateľom. Nehovoria len o dômyselnosti a kreativite dizajnérov. Nie je to len technický problém. Nepriamo naznačujú, komu patrí verejný priestor a ako sa dokážeme vysporiadať s konfliktom väčšiny a menšiny. Sú viditeľným výstupom kultúrneho diskurzu o stretoch mocensky silnejších a slabších... 

Zverejnené v PDCS Blog

Kde sa nabrali ostré provokatívne zvraty ako „filantropický kolonializmus“, „prepieranie svedomia“ alebo „charitatívno-priemyselný komplex“? Prináša ich Peter Buffett. Vymedzuje sa tak proti filozofii, na základe ktorej funguje väčšina tradičných amerických nadácií. A vymedzuje sa aj voči svojmu otcovi, jednému z najväčších filantropov súčasnosti.. 

Zverejnené v PDCS Blog
streda, 08 júl 2015 00:00

Postřehy z Londonistánu

Iva Pekárková je česká spisovateľka a blogerka z Nuslí, ktorá v roku 1983 ušla do USA, lebo nechcela žiť v „zadrátovanej zemi“. V 90-tych rokoch sa do Čiech vrátila a dnes žije v Londýne. Jej poslednú knižku tvorí výber blogov, ktoré sa viažu k otázkam moslimov, „pakistanizácii“ Londýna, k náboženským a rasovým predsudkom, záhadám islamského sveta a niekedy aj zobrazeniu necitlivého nadradeného a zaslepeného Západu. 

Zverejnené v PDCS Blog
utorok, 16 jún 2015 00:00

Klebety z Iraku II

Pýtal som sa Aalya, prečo im tak záleží na tej divadelnosti, na fyzickom potrestaní tela? Veď to je stredoveký rudiment, tak ako ho opisoval Foucalt. 

Zverejnené v PDCS Blog

Paul Lawrence z agentúry CSC (Centre for Systemic Change) čerstvo vydal peknú knižku „Leading Change. How successful leaders approach change management“ (Kogan Page, London 2015, 222 str.)

Zverejnené v PDCS Blog
štvrtok, 07 máj 2015 00:00

Klebety z Iraku

28.marec 2014, Erbil
„Nebudeme ich volať ISIS, oni by to tak chceli. Hovoria si štát. Islamský štát, predzvesť celosvetového kalifátu... ale zatiaľ nedokázali nič. Len zastrašovať ľudí, demonštratívne odrezávať hlavy, ničiť hudobné nástroje a sochy, zabíjať pubertiakov len preto, že v televízii pozerali futbal...vypaľovať obchody s vínom a vraždiť ich predavačov. To je všetko čo vedia. To nie je štát, to sú barbari....“ vysvetľuje mi Hasan, organizátor tréningu pre humanitárnych pracovníkov, ktorí pracujú s utečencami z oblasti, ktoré kontroluje ISIS. A ako ich teda mám volať počas tréningu, pýtam sa. “My ich voláme DAESH. Jednak je to prepis skratky ISIS do arabčiny, ale hlavne to slovo znamená niečo ako „kazisveti“, tĺci, babráci... a hlavne - oni to označenie špeciálne nenávidia. Dobre, budem ich aj ja volať „Daesh“.

Zverejnené v PDCS Blog
Strana 1 z 2