BLOG

Poznáte to. Zrealizovali ste seminár, ukončili projekt či výskum a teraz treba o tom napísať pre verejnosť do sveta. Sedíte nad prázdnou obrazovkou so zadúšajúcim pocitom, že veď toto predsa nikoho okrem pár zúčastnených nezaujíma. Ako podať šťavnato výsledky vzdelávacieho projektu pre mimovládne organizácie v Tunisku či na Ukrajine, alebo nebodaj závery konzultácií pre združenia pacientov na Slovensku? Ako upútať pozornosť na školenie pre dobrovoľníkov pomáhajúcich utečencom, či diplomovku o psychológii online správania sa mládeže? Zhlboka sa nadýchnite a nerobte paniku. Dá sa to. A nemusíte byť ani nadaný spisovateľ.  A ak chcete, skúste si to s nami.

Zverejnené v PDCS Blog

V rámci projektu Aktívni občania všade sme v spolupráci s Karpatskou nadáciou pripravili 2 otvorené tréningy pre pracovníkov v neziskovom sektore, ktoré sme koncom júna zrealizovali v košickom a banskobystrickom regióne.

Zverejnené v PDCS Blog
Strana 2 z 2