BLOG

Ako facilitátori sme niekedy konfrontovaní skupinou, ktorá sa prejavuje veľmi nerovnomerne. Z dvadsiatky prítomných sa do diskusie zapájajú traja, zato ich vstupy sú dlhé. Postupne stále viac ukrajujú z diskusného priestoru ostatných a zatláčajú ich do ešte väčšej pasivity.

Zverejnené v PDCS Blog

Posledné dva roky sme pravidelne chodievali do Gruzínska, kde sme sa stretávali s učiteľmi, výskumnými pracovníkmi a študentmi škôl všetkých úrovní. V tréningoch a na konferencii sme si vyskúšali ako sa dá do učenia zakomponovať divergentné myslenie, vizuálne nástroje, participácia  a „debating“, ako vyzerá prevrátená trieda „flipped classroom“ a v čom deti môžu predstihnúť učiteľov.

Zverejnené v PDCS Blog
Strana 2 z 2