BLOG

V rámci projektu Aktívni občania všade sme v Nitre a súbežne v Banskej Bystrici 10. júna 2014 uskutočnili seminár „Komunity a susedstvá“, ktorého cieľom bolo predstaviť občanom zaujímavé aktivity na utužovanie komunitného a susedského života.

Zverejnené v PDCS Blog

V rámci projektu Aktívni občania všade sme v spolupráci s Karpatskou nadáciou pripravili 2 otvorené tréningy pre pracovníkov v neziskovom sektore, ktoré sme koncom júna zrealizovali v košickom a banskobystrickom regióne.

Zverejnené v PDCS Blog

POZOR: Vzhľadom na technické problémy so stiahnutím prihlášky, spojené s prechodom na našu novú webstránku, predlžujeme termín prihlásenia sa na vzdelávanie konzultantov do polnoci v nedeľu 23. marca. Prihlášky prijaté po tomto termíne už nebudeme akceptovať.

Zverejnené v PDCS Blog

V úvode projektu "Aktívni občania všade" prebehol prieskum vzdelávacích a sieťovacích potrieb, ktorého súčasťou bola realizácia troch facilitovaných stretnutí a 14 pološtruktúrovaných rozhovorov.

Zverejnené v PDCS Blog