Blog

Samospráva nie je nuda

Napísal(a)
13. október 2017,

Pracovníci samospráv, miestnych úradov a magistrátov, či prípadní kandidáti na volené funkcie vo verejnej správe majú častokrát pocit, že ak vedia ako funguje interný proces, aké zákony treba dodržiavať, čo je to Zákon obecnom zriadení, atď., na hladké a efektívne fungovanie viac netreba.

Čo však častokrát hapruje a je základným kameňom úrazu, je komunikácia. Lepšie povedané jej spôsob, zacielenie a efektivita. Niekedy absentuje úplne, väčšinou sa však obmedzí len na strohé infomovanie. Spôsob zdieľania princípov práce jednotlivých úradov a všeobecne samosprávnej komunikácie je citlivá záležitosť. Informovanie a komunikácia však nie je to isté. Na kurze Keď samospráva komunikuje Vás naučíme, ako zefektívniť Vašu spoluprácu s občanmi,(voličmi?), či aktivistami, ako reagovať na krízové situácie, ozrejmíme si základné princípy krízovej komunikácie a namodelujeme si situácie a riešenia komunikácie s jednotlivými špecifickými skupinami, ktoré najčastejšie s Vami a Vašimi podriadenými prichádzajú do kontaktu.

Nemenej dôležitá je interná komunikácia, najmä na odborných oddeleniach, vo väčšine prípadov je kľúčom nájsť spoločnú reč tak, aby odkaz von pochopila odborná, no i laická verejnosť. Pomocou rýchlych a efektívnych prezentačných videí či cvičení nájdeme cestu pri tvorbe stratégií do budúcnosti. Samospráva nie je strašiak vo vreci a tvoria ju ľudia, ktorých trápia rovnaké problémy ako pracovníkov iných oblastní. Dozviete sa, že samosprávne problémy sú veľakrát rovnaké vo veľkých i malých mestách a že ich predstavitelia robia rovnaké chyby. Ukážeme Vám ako ich odstrániť a úspešne viesť dialóg i tam, kde je „cesta zarúbaná“, alebo ju považujete minimálne za ťažký terén.

Nora Remiarova, lektorka kurzu

12.10.2017

 

Čítať 1948 krát