Blog

Čas meniť, aj čas chrániť: Čo ste možno nevedeli o liberáloch a konzervatívcoch. Hodnotové konflikty v Strednej Európe III.

02. apríl 2019,

 

Vnímať a zdôrazňovať to, čo nás v spoločnosti spája, v čom je naša spoločná človečina? Alebo sa ponoriť do názorovej pestrosti a snažiť sa pochopiť (žiaľ niekedy nielen slovné) prestrelky medzi názorovými tábormi, prúdmi, ktoré sa sami radi vymedzujú a vyhľadávajú perspektívu „buď my, alebo oni“?

 

V sérii o hodnotových konfliktoch je tento blog (a osobné zamyslenie) venovaný tomu, prečo v spoločnosti potrebujeme aj liberálne, aj konzervatívne postoje. Neuvažujme o liberáloch a konzervatívcoch ako o proti sebe stojacich ideologických zoskupeniach (ako čierne a biele figúrky v šachu), skôr ako o dopĺňajúcich sa a pre progres nevyhnutných silách (s občasným odovzdávaním štafetového kolíka v rámci jednej fungujúcej demokratickej spoločnosti).

V čom možno badať odlišnosti medzi týmito názorovými prúdmi? V jednom názorovom prúde vidíme zvedavosť, príťažlivosť k novému, otvorenosť novej skúsenosti a snahu meniť status quo k lepšiemu, v druhom zameranie na ochranu kultúry, dedičstva, tradícií, zvyklostí, či spoločnej identity.