O nás

BLOG
Monika Gašparová

Monika Gašparová

Stážistka

tel.: +421 2 5292 5016
mail: gasparova@pdcs.sk

Stručná biografia

Študujem posledný ročník magisterského programu Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Počas môjho štúdia som sa zúčastnila študijných pobytov v rámci programu Erasmus+ a to v Litve, Chorvátsku a Českej republike. Pôsobila som v študentskej organizácii Erasmus Student Network, ktorá sa stará o zahraničných študentov, takže mi je veľmi blízke pracovať v medzinárodnom prostredí a stretávať ľudí z rôznych častí sveta a diskutovať s nimi o ich kultúre či spoločenskom dianí. Práve dialóg je dôležitý nástroj v boji proti násiliu a extrémizmu, preto som rada, že môžem v PDCS pomáhať pri projekte Európska sieť pre nenásilie a dialóg. Okrem spoločenského diania ma veľmi zaujíma umenie a cestovanie, pri ktorom ma vždy sprevádza môj fotoaparát.