PUBLIKACIE

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Serhiy Burov
Zuza Fialová (eds.)

 

Serhiy Burov, Zuza Fialová (eds.)

Jazyk: Ukrajinský
Počet strán: 136
Rok vydania: 1. vydanie, 2019

STIAHNUŤ elektronická verzia zdarma

Príručka pre samosprávy i občianske organizácie "Participácia občanov na rozhodovaní na lokálnej úrovni" je prvou publikáciou v ukrajinskom jazyku na tému praxe občianskej participácie. Jej cieľom je podeliť sa so slovenskými i medzinárodnými skúsenosťami slovenských expertov a tiež ukázať možnosti občianskej participácie v kontexte ukrajinskej legislatívy. Venuje sa princípom občianskej participácie, možnostiam jej využitia v praxi, jednotlivým metódam, ale aj umeniu facilitácie, vedenia stretnutí a spoločnému rozhodovaniu.


Z PDCS do knihy prispeli Karolína Miková a Dušan Ondrušek. Ukrajinskí autori sa zamerali na ľudskoprávny prístup k rozvoju obcí a miest a tiež analýzu ukrajinskej legislatívy, ktorá upravuje občiansku participáciu.

Publikácia vznikla vďaka podpore SlovakAid.