PUBLIKACIE

Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

Grigorij Mesežnikov, Boris Strečanský (Eds.)

Grigorij Mesežnikov, Boris Strečanský (Eds.)

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 112
Rok vydania: 2017

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo


Táto publikácia je výsledkom práce expertov a spolupracovníkov troch slovenských mimovládnych organizácií – Inštitútu pre verejné otázky (IVO), Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) a Centra pre filantropiu (CpF).

V druhej polovici roka 2016 tieto organizácie realizovali výskumný projekt zameraný na hodnotenie stavu, trendov, potrieb a možností rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Projekt podporila Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA a Nadáciou otvorenej spoločnosti prostredníctvom programov Aktívne občianstvo a inklúzia a Demokracia a ľudské práva podporených Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Účastníci projektu skúmali rozmanité faktory ovplyvňujúce rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku – rámcové spoločensko-politické podmienky, medzinárodný a regionálny kontext, existujúcu právnu úpravu, zdroje financovania, postoje verejnosti, motiváciu obyvateľov sa občiansky angažovať a pod. Venovali sa tiež aktuálnym výzvam, pred ktorými stojí občianska spoločnosť na Slovensku, ako aj jej pripravenosti vyrovnať sa s týmito výzvami ako s príležitosťami pre ďalší rozvoj.

K stiahnutiu máme aj celú štúdiu pod názvom STAV, TRENDY, POTREBY A MOŽNOSTI ROZVOJA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU