Poskytujeme kurzy zamerané na rozvoj zručností a zmenu správania jednotlivcov, skupín a organizácií.

OTVORENÉ KURZY

 • Negociácia - Efektívne postupy vyjednávania 27.-28.10.2016 140 € +


  Dušan Ondrušek
  Peter Guštafík

  Tréneri kurzu

  Posledné miesto na kurze! 

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie v rôznorodých kontextoch, ale aj pripraviť sa na náročné situácie vyjednávania v časovom strese a na používanie manipulácie a nekorektných postupov zo strany partnerov.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Ako vystupovať presvedčivo (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, pred ľuďmi) 3.-4.11.2016 130 € +


  Marie Stracenská

  Trénerka kurzu

  Ako udržať pozornosť publika? Ako prezentovať seba, organizáciu, produkt...? Chcete zaujať, jasne vysvetliť, o čo vám ide, presvedčiť publikum o svojich nápadoch? Bojíte sa trémy, množstva neznámych ľudí, témy, neočakávaných otázok, časového stresu, kamery, zmeny významu toho, čo hovoríte, reakcií vo vystúpení?

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov II. (kurz je AKREDITOVANÝ Ministerstvom školstva SR) 24.-25.11.2016 200 € +


  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Tréning trénerov II. nadväzuje na prvú časť tohto kurzu. Ak uvažujete nie len o samotných technikách a metodikách, ale zaujíma vás aj, ako sa dopracovať k dizajnu, k meraniu potrieb a napokon k hodnoteniu participatívnych postupov, potom je tento kurz určený práve Vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si plánovacie a evaluačné zručnosti v kontexte tréningov. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Leadership 2.0 19.-20.1. 2017140 € +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Môže byť aj hĺbavý introvert s nevýrazným hlasom dobrým lídrom? Vyjasníme si, ako sa posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi - čo je tranzičné a transformačné vedenie  „followership“, transakčné a transformačné vedenie, v čom spočíva facilitatívny a situačný leadership?

  Čo funguje vo vedení ľudí z generácie X, generácie Y a generácie Z? Opíšeme dobré príklady efektívnej stratégie vo vedení ľudí. 

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Facilitácia - vedenie stretnutí I. 26.-27.1.2017200 € +

  Karolína Miková
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Potrebujete  vo  svojej  práci  pripravovať  a  viesť  pracovné  stretnutia  napr.  projektového  tímu,  pracovné  porady, workshopy,  či  odborné  konferencie?  Náš  kurz  vám  poskytne  vedomosti  potrebné  na  plánovanie  a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže Vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Ako písať, aby nás čítali 7.-8.2.2017 130 € +

  Zuza Fialová
  Adela Tihláriková

  Trénerky kurzu

  Píšete blog či používate v práci sociálne siete? Uskutočnili ste podujatie, ukončili projekt, zrealizovali výskum a potrebujete o tom napísať? Ako písať tak, aby sa vaša správa nestratila v hore podobných a nezáživných textov? Ako urobiť aj z projektového reportu majsterštik, ktorý budú citovať novinári či účastníci odborných konferencií? Ako priblížiť zložitú tému odbornému i laickému publiku a udržať sa v bezpečnom priestore medzi bulvárom a vedeckým časopisom?

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Gamification 14.2.2017 60 € +


  Peter Guštafík

  Tréner kurzu

  Hrávate hry? Takmer určite áno, záleží len na tom, aké... Skúšate hravý prístup aj pri vážnych témach, či serióznej práci?
  Je to motivujúce a prináša to výsledky. Nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám. 

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Facilitácia - vedenie stretutí II. 23.-24.2.2017 200 € +

  Karolína Miková
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia, napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Druhá časť kurzu vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu pre facilitovanie a moderovanie veľkých skupín.

   | Objednať

  Zobraziť viac
 • Hranice 7.-8.3.2017 130 € +

  Katarína Pázmány
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Hranice nám v rôznych oblastiach nášho života pomáhajú držať smer, pre ktorý sme sa rozhodli. Pri práci s hranicami pracujeme s vlastnou autenticitou, hodnotami a schopnosťou vymedziť sa. Kedže človek nie je osamelým ostrovom, ale funguje v spleti vzťahov, nejde len o to objaviť a vyjadriť seba na individuálnej úrovni, ale najmä o schopnosť preniesť túto skúsenosť a vyhraniť sa v neistých situáciach, či nevyrovnaných vzťahoch (osobne, pracovne, mocensky).

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Tréning trénerov I. (kurz je AKREDITOVANÝ Ministerstvom školstva SR) 9.-10.3.2017 200 € +


  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento kurz určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti. Naučíte sa využívať rôznorodé metódy tréningu, pracovať so skupinovou dynamikou, či zvládať náročné situácie v skupine. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Time management inak 4.-5.5.2017 140 € +

  Katarína Pázmány
  Dušan Ondrušek

  Tréneri kurzu

  Tradičné tréningy time managementu väčšinou bývajú zamerané dosť technokraticky: Ako urobiť ešte viac za ešte menej času? Ako vypátrať a odstrániť „zabíjače času“ ako zostavovať „to-do-listy“, ako zvládať dvojnásobok mailov a ako kontrolovať samého seba ešte viac? Ako odhaliť ktoré úlohy sú v schéme ABCD najdôležitejšie a najakútnejšie a ako sa donútiť k výkonu, výsledkom, efektivite?

  Nazdávame sa, že problém s prácou, časom a najmä osobnou spokojnosťou stojí aj inak.

  | Objednať

  Zobraziť viac
 • Komunikácia inak – ako sa vyhýbať mýtom a komunikovať bez predsudkov jar 2017 130 € +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Kurz je určený pre rozumných ľudí, ktorí majú dosť mýtov a nezmyslov, ktoré sa v súčasnosti šíria vo väčšine tréningov komunikácie, ako aj v neprofesionálnej tlači a médiách. Kurz poteší ľudí, ktorých zaujíma, prečo je nezmyslom napríklad rozšírená formula 55 : 38 : 7 o údajnom pomere dôležitosti neverbálnej komunikácie v prejave človeka, prečo neplatí väčšina tvrdení o rozdieloch komunikácie medzi mužmi a ženami v štýle kníh „Muži sú z Marsu, ženy z Venuše“, kde je riziko manipulácií v komunikácii a ako sa im brániť.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Konflikt ako dar – zážitkový tréning o transformatívnej mediácii jar 2017 140 € +


  Zuzana Vasičak Očenášová

  Trénerka kurzu

  Pracujete s ľuďmi a vyčerpáva vás riešenie opakujúcich sa drobných aj eskalovaných sporov? Neviete sa v projekte pre konflikty pohnúť z miesta?

  Tento kurz vám pomôže nahliadnuť do nových spôsobov ako využívať energiu konfliktu v prospech spoločného diela či osobnostného a profesného rastu. Budeme v zážitkových a rolových cvičeniach skúšať možnosti transformácie sily konfliktov pre dobrú vec. V následnej diskusií necháme, aby sa naše zážitky prepojili s teoretickými informáciami o modele transformatívnej mediácie a príkladmi z vlastnej pracovnej či osobnej reality. 

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • Telo ako učiteľ – neverbalita a pohybové správanie v komunikácii a konfliktoch prvý polrok 2017 140 € +


  Zuzana Vasičak Očenášová

  Trénerka kurzu

  Neverbalita a naše pohybové správanie v osobnej a pracovnej komunikácií a v našich konfliktoch je mocným, málo poznaným komunikačným kanálom. To čo sa deje v tomto kanáli môže byť mierou fungovania našich pracovných či osobných vzťahov alebo dôvodom zamrznutia komunikácie a štartovania konfliktu.

  Workshop sa zameriava na možnosti práce s neverbalitou a s pohybovým správaním, so špecifickým zameraním na pohybové správanie a jeho prepojenie s emóciami v konflikte. Nepôjde o mechanické učenie sa zručností neverbálnych techník za účelom lepšieho "ovládnutia" situácie, ale o ponuku vhľadu do  neverbálneho - pohybového kanála tela, ktorý v komunikácií zabezpečuje viac ako polovicu objemu presúvaných informácií. Podpornou pracovnou metódou pre lektora je Labanova analýza pohybu - a prvým krokom je spoznanie vlastného pohybového štýlu.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac
 • On-line komunikácia, jej výhody aj úskalia február - marec 2017 49 € +

  Adam Nekola
  Peter Guštafík

  Tréneri kurzu

  Dnešný svet je svetom komunikačných kanálov a aby sme sa udržali v "hre", musíme ich poznať, či aj vedieť dobre využívať. V tomto kurze si na reálnych situáciách vysvetlíme (a vyskúšame) on-line komunikáciu ako fenomén odlišný od „off-line“ komunikácie.
  Predstavíme si aktuálne formy komunikácie na Internete z hľadiska ich obsahu, rámca, ich výhod aj nevýhod.

  | Záujem o kurz

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1
 • 2

ĎALŠIE KURZY

Tu nájdete kurzy, ktoré PDCS organizuje, ale momentálne nie sú otvorené. Na požiadanie a po dohode s Vami ich pre Vás radi pripravíme.

 • Vyjednávanie a riešenie konfliktov +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie a riešenie konfliktov mediáciou. Sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a najmä vytvoriť priestor pre získanie zručností nevyhnutných pri riešení konfliktov vyjednávaním v dvojstrannom aj mnohostrannom jednaní, ako aj princípy a zručnosti intervenovania treťou stranou do konfliktu.

   

  Zobraziť viac
 • Občianska participácia +

  Karolína Miková

  Trénerka kurzu

  Chcete vedieť, v akých situáciách zapájať verejnosť do diskusie, prípadne do rozhodovania o verejných témach a ako naplánovať zapojenie občanov? V kurze ponúkneme príklady vhodné pre samosprávy, neziskové organizácie a občianske iniciatívy, napr. z tvorby verejných priestorov so zapojením obyvateľov.

   

  Zobraziť viac
 • Peacework – práca pre mier +

  Ján Mihálik

  Tréner kurzu

  Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na mierovú prácu a porozumenie možnostiam civilných nenásilných intervencií. Sprostredkovať náležité teoretické vedomosti a vytvoriť priestor pre získanie základných zručností nevyhnutných pri analyzovaní a návrhu intervencií v prípade väčších spoločenských konfliktov.

   

  Zobraziť viac
 • Sebamotivácia +

  Dušan Ondrušek

  Tréner kurzu

  Máte skúsenosť s prokrastináciou – nekonečným odkladaním povinností a nestíhaním termínov? Potrebujete nové, stimulujúce nápady a energiu pokračovať? Viete, že optimisti žijú spravidla dlhšie, ale hyperoptimisti naopak omnoho kratšie než ostatní? Chcete si vyjasniť, ako kultivovať primeraný optimizmus? Účastníci kurzu si v cvičeniach na základe príkladov z vlastných organizácií osvoja takéto nástroje a postupy.

   

  Zobraziť viac

+Zobraziť všetky kurzy

 • 1

 

KURZY NA MIERU

O násOkrem otvorených kurzov si môžete s trénermi z PDCS dohodnúť aj tréningy alebo kurzy “na mieru”, a to na ktorékoľvek témy či kombinácie tém, ktorým sa v PDCS venujeme. Ak máte pre vašu organizáciu alebo firmu záujem o kurz/školenie na mieru, dajte nám vedieť a radi s vami dohodneme všetky podrobnosti.

Máte záujem o viac informácií?

Tel: 02 / 5292 5016
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.